דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

פניות הציבור

מח' פניות הציבור עוסקת במתן מענה לאזרחים הפונים אלינו בנושאים שתחת אחריות משרד הכלכלה והתעשייה. דרכי התקשורת עם המחלקה מגוונות, הן באמצעות מערכת פניות הציבור הממוחשבת, מוקד הטלפוני, המייל, הפקס והדואר

סימנייה