דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

משנה ומ"מ מנכ"ל וראש מטה כחול לבן

תפקידים מרכזיים, יחידות כפופות, עיקרי העשייה בשנים האחרונות ופרוייקטים על הפרק

סימנייה