דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

רשם האגודות השיתופיות

רשם האגודות השיתופיות משמש כרגולטור של האגודות השיתופיות, ועומד בראש האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה. 

סימנייה