דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

השקעות זרות ושיתוף פעולה תעשייתי

הרשפ"ת - הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי שבמשרד הכלכלה והתעשייה, מופקדת על ניהול רכש הגומלין של מדינת ישראל מתוקף תקנות חובת מכרזים )חובת שת"פ תעשייתי) התשס"ז, 2007. החברות המחויבות לרכש גומלין הינן ספקים זרים שזכו במכרזים של משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות או כל גוף ממשלתי שהתקנות חלות עליו.

סימנייה