דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

הרשות להשקעות ולקידום התעשייה והכלכלה

מרכז ההשקעות פועל מכוח החוק לעידוד השקעות הון תשי"ט - 1959. מטרת החוק - לעודד השקעות הון ויוזמה כלכלית תוך מתן עדיפות לחדשנות ולאזורי פיתוח, לשם שיפור כושר היצור של המשק במדינה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בסביבה הבינלאומית, יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים וברי קיימא.

סימנייה