דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

המדען הראשי

לשכת המדען הראשי )המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי( במשרד הכלכלה והתעשייה פועלת מתוקף החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמד 1984. קראו עוד על הגוף המופקד על החדשנות בישראל

סימנייה