דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

​הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הינה הגוף הממשלתי האמון על הטיפול בכלל העסקים הקטנים והבינוניים בישראל ופועלת בכדי לקדם תכניות סיוע חדשות, אשר אמורות לשפר את מצבם של עסקים קיימים ויזמים חדשים.

סימנייה