דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

אגף בכיר – תקציב, תמחיר ופיקוח על המחירים

תקציב משרד הכלכלה לשנת 2016 מסתכם בכ-6.9 מיליארד ₪ 
 

סימנייה