דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

אגף רישום ורישוי עסקים

אגף רישום ורישוי עיסוקים מאגם בתוכו את היחידות העוסקות ברישום ורישוי בעלי מקצוע אשר הוסמכו לכך עפ"י החוק

 

סימנייה