דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

דיווח הממונה על חוק חופש המידע שנת 2016

משרד הכלכלה והתעשייה הינו משרד המוביל את הכלכלה החברתית בישראל על מנת לעודד צמיחה ולהביא לפיתוח בר קיימא של המשק בכלל והפריפריה בפרט. המשרד פועל לעודד את המעבר מהתעשייה המסורתית לתעשייה מתקדמת וקידום מעמדם של עובדים, מעסיקים וצרכנים. חיזוק והעצמת אפיקי הסחר והתעשייה.

סימנייה