דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

דבר מנכ"ל משרד הכלכלה

אזרחים יקרים,
משרד הכלכלה והתעשייה מרכז כלי סיוע שונים לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל ופועל רבות לפיתוח כלכלי ולקידום התעסוקה במשק. 

סימנייה