דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

מינהל תעשיות

תעשיות עתירות ידע וטכנולוגיה ומוצרי צריכה ● מידע בנושאי תעשייה וסחר עולמי ● מענה לבקשות אל מרכז ההשקעות ● חוות דעת בנושא הגבלים עסקיים ● מאגדים ● קרקעות ומבנים ● רישוי ● תקינה והגנת הצרכן ועוד

סימנייה