דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא

מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא הוקם על בסיס מינהל הכימיה במשרד. משרד כלכלה ותעשייה בשנת 2010 מתוך מטרה של הטמעת ערכי סביבה בתעשייה הישראלית, הגברת היעילות בה והגברת כושר הייצור והייצוא של מוצרים ושירותים בתחום הטכנולוגיות האקלימיות. כמו כן ראה לעצמו המשרד מטרה בבנייה של תעשייה ירוקה מקומית, והבטחת קיומה ושגשוגה של התעשייה בישראל

סימנייה