דוח חוק חופש המידע 2016

סימנייה

prev page next page

דוח חוק חופש המידע 2016


יעדים, מבנה, תקציב ופעולות דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע . ע"פ סעיף 5(א) לחוק חופש המידע התשנ"ח 1998


משרד הכלכלה והתעשייה

Please rotate Your Device
In Portrait Mode.

You are using an outdated version of Internet Explorer. For better user experience, please, upgrade your browser.