דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

דוח חוק חופש המידע 2016

יעדים, מבנה, תקציב ופעולות דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע . ע"פ סעיף 5(א) לחוק חופש המידע התשנ"ח 1998


משרד הכלכלה והתעשייה

סימנייה