דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

תחום פדגוגיה

מפתח ומספק את התשתית המקצועית, שירותים פדגוגיים, בחינות והטמעה עבור כלל הפעילות בהכשרה והשתלמויות של האגף, במסלולים השונים, לנוער ומבוגרים וכן לנבחנים אקסטרנים

הנדסאים וטכנאים

הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים - מה"ט

קידום פרויקטים חברתיים

בשנים האחרונות, בתוכנית עבודה שנתית קיימות תוכניות מיוחדות עבור אוכלוסיות מיוחדות, מתוך מטרה לסייע להן להשתלב במסלולי הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

 

סימנייה