דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

אגף בכיר לאסטרטגיה ותכנון מדיניות

ייעודו של האגף הוא "להוות גוף מטה בונה יכולת, אשר יביא להתוויית דרך בראייה ארוכת-טווח ויקדם "קפיצת מדרגה" בתוצאות פעילותו של המשרד ובהשפעתו החיובית על המשק"

סימנייה