דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

אגף בכיר תקשורת, הסברה, פרסומים ופניות הציבור

אגף תקשורת, הסברה, פרסומים ופניות הציבור במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן: "האגף") מטפל במכלול עבודת התקשורת, יחסי הציבור, ההסברה, הפרסומים ופניות הציבור השוטפות של משרד הכלכלה

סימנייה