דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

מינהל אזורי פיתוח (תעשייה)

חזון המנהל - הקטר המוביל קדימה את אזורח התעשייה והתעסוקה בפריפריה
להוביל, ליזום, לתכנן, לפתח ולקדם אזורי תעשייה ותעסוקה  אזורי הפיתוח, על פי מדיניות ותכנון העדיפות הלאומית, להשגת פיתוח כלכלי מקומי ואזורי

סימנייה