דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

תחום פדגוגיה

מפתח ומספק את התשתית המקצועית, שירותים פדגוגיים, בחינות והטמעה עבור כלל הפעילות בהכשרה והשתלמויות של האגף, במסלולים השונים, לנוער ומבוגרים וכן לנבחנים אקסטרנים

חזרה

הנדסאים וטכנאים

הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים - מה"ט

הכשרה על פי צורכי המשק ברמות הנדסאים וטכנאים מוסמכים

תקציב 2015 (באש"ח)

תקציב 2016

ברוטו כולל עודפים

ביצוע מזומנים

יתרת התחייבויות

נטו

257,840

240,332

17,508

254,253

 

סטודנטים בשנת תשע"ה - 25,750 סטודנטים
מספר מכללות - 73

רקע לפעילות מה"ט
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע, הוא גוף ממלכתי המופקד על הסדרה וקביעת אופן הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים בתחומי הטכנולוגיות ובהתמחויות ייחודיות עדכניות ברמה מקצועית ראויה לצורכי המשק ודרישותיו.

מה"ט מציע לסטודנטים באמצעות המכללות לימוד של מגוון רחב של מקצועות טכנולוגיים מתקדמים.

הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים נועדה לשרת את הפרט על ידי הקניית מקצוע יוקרתי, מעניין ובעל פוטנציאל תעסוקתי מחד, ומאידך את המשק על ידי העלאת הרמה הטכנולוגית ויצירת כושר תחרותי בזירה הבינלאומית.

מה"ט פועל כיום על פי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012- אשר התקבל בכנסת ביום ב', כ' בחשוון התשע"ג (5 בנובמבר2012) .

 

קידום פרויקטים חברתיים

בשנים האחרונות, בתוכנית עבודה שנתית קיימות תוכניות מיוחדות עבור אוכלוסיות מיוחדות, מתוך מטרה לסייע להן להשתלב במסלולי הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

 

סימנייה