דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

תחום פדגוגיה

מפתח ומספק את התשתית המקצועית, שירותים פדגוגיים, בחינות והטמעה עבור כלל הפעילות בהכשרה והשתלמויות של האגף, במסלולים השונים, לנוער ומבוגרים וכן לנבחנים אקסטרנים

הנדסאים וטכנאים

הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים - מה"ט
חזרה

קידום פרויקטים חברתיים

בשנים האחרונות, בתוכנית עבודה שנתית קיימות תוכניות מיוחדות עבור אוכלוסיות מיוחדות, מתוך מטרה לסייע להן להשתלב במסלולי הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

 

פרויקט רקיע
פרויקט רקיע הוא פרויקט ייחודי לבנות המאפשר להן להשתלב טרם שירותן הצבאי במסלול לימודים אטרקטיבי בתחום טכנולוגיה מתקדמת. בסיום הלימודים מוענק לסטודנטיות תואר הנדסאי במגמות: חשמל, מכונות ואלקטרוניקה אשר מאפשר להן לעסוק במהלך שירותן הצבאי במקצוע הנרכש, בתפקידים מגוונים בתחומי הפיתוח והתחזוקה של המערך הטכנולוגי בחיילות השונים. עד היום למדו במסגרת הפרויקט למעלה מ- 1,500 סטודנטיות

אשב"ל - פרויקט בדווים
הסטודנטים זכאים למענק שכר לימוד, פטור מתשלומי בחינות ממלכתיות ופרויקט הגמר, זכאים לדמי קיום חודשים ותשלומי נסיעה. עד כה למדו בפרויקט כ- 200 סטודנטים.

פרויקט ח"ן )חוכמת נשים(
פרויקט להכשרה חלופית לנשים מהמגזר החרדי, הינו פרויקט בו מתקיימים לימודים לדיפלומת הנדסאי בסמינרים במגזר החרדי, המוכרים על-ידי משרד החינוך.
המטרה: יצירת שינוי משמעותי במקורות ההכנסה של הקהילה החרדית, פיתוח אופק תעסוקתי של האוכלוסייה הצעירה החרדית, הגדלת מספר הנשים החרדיות המתפרנסות בתחום הכשרתן ושיפור איכות התעסוקה של המשפחות הצעירות. ככלל, הכוונה להטמיען בקהילה והפיכת התוכנית לחלק אינטגראלי ממסלולי הלימוד )כחלופה להוראה). מידי שנה יוצאות לשוק העבודה כ- 800 נשים, רובן הנדסאיות תוכנה.

פרויקט לגברים חרדים במסלול הנדסאים
המטרה: יצירת שינוי משמעותי במקורות ההכנסה של הקהילה החרדית, פיתוח אופק תעסוקתי של האוכלוסייה הצעירה החרדית. הסטודנטים זכאים למענק שכר לימוד, פטור מתשלומי בחינות ממלכתיות ופרויקט הגמר,. בשנת תשע"ה לומדו כ- 600 סטודנטים.

מרכז מידע
שירות ושיפור מתמיד הם ערך המנחה את מרכז המידע המעניק שירות ללקוחותיו החיצוניים  האזרח, סטודנטים, צוותי הוראה והנהלה של מכללות מה"ט, ולקוחות הפנים  עובדי מה"ט ומשרד הכלכלה.

מרכז המידע נותן מידע ומענה לפניות ציבור במסגרת שירות מענה ממוחשב של אתר המשרד ובפניה ישירה למה"ט, באשר להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים. מרכז המידע מסייע לשיווק המכללות ולמיצוב תואר הנדסאי או טכנאי מוסמך בשרשרת התארים בתחומים טכנולוגיים.
אתר האינטרנט http://mahat.moital.gov.il

קשר ישיר עם הלקוח  הסטודנט, ההנדסאי, הטכנאי המוסמך, קהל ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, צוותי המכללות, שקיפות, שירות ושיווק הם המנחים את מהות המידע הקיים באתר. המידע מאפשר לאזרח חשיפה לתחום, למגמות לימוד, למכללות ולאיכותן, לתוכניות לימוד. לעזרת הסטודנט מפורסמים זכויותיו וחובותיו, מאגר בחינות, ציוניו, אפשרויות העסקה, שאלות מהותיות של סטודנטים, רישום ותשלום למרשם טכנאים מוסמכים והנדסאים עליהן ניתנו תשובות המהוות מידע וידע המשרת את לקוחות מה"ט. לרשות האזרח מאגר הנדסאים וטכנאים מוסמכים מדופלמים על פי תחומי הכשרה.

מה"ט - מגמות ראשיות בשנה"ל [1] תשע"ה

התפלגות סטודנטים לפי מין ומגמה תשע"ה

גברים
תשע"ה

נשים
תשע"ה

ס"ה סטודנטים תשע"ה

הנדסת קירור ומיזוג אויר

121

1

22

הנדסת מכונות - רכב

1087

22

1109

מכשור ובקרה

127

2

129

הנדסת חשמל

2702

49

2751

הנדסת קול

164

9

173

הנדסה אזרחית

5061

324

5385

מכינה טכנולוגית

1501

119

1620

הנדסת מכונות (בלי רכב)

2108

214

2322

טכנולוגיות מים

400

47

447

הנדסת אלקטרוניקה

642

221

863

אדריכלות נוף

180

93

273

הנדסת קולנוע וטלוויזיה

129

63

192

הנדסת תעשיה וניהול

1618

834

2452

אדריכלות ועיצוב פנים

880

2283

3163

הנדסת תוכנה

1261

1547

2808

צילום ומדיה דיגיטלית

16

21

37

הנדסת תק' אינטראקטיבית

67

90

157

עיצוב תעשייתי

54

130

184

הנדסת כימיה

90

209

299

ביוטכנולוגיה

86

231

317

תקשורת חזותית

37

175

212

הנדסה רפואית-מכשור רפואי

65

342

407

אחר

23

3

26

עיצוב מדיה

70

232

302

סה"כ בלי מכינה

16988

7142

24130

סה"כ עם מכינה

18489 7261 25750
 

סימנייה