דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

מסלולי סיוע - כלי מימון לתכניות מו"פ

מסלולי סיוע במסגרת קרן המופ ● מרכזי מחקר ופיתוח של חברות ישראליות גדולות בפריפריה ● הסדר מו"פ גנרי לחברות גדולות ● מרכזי פרויקטים של חברות לב-לאומיות

תכניות מיוחדות

מו"פ עסקי בחקלאות ● מרכזי מו"פ פיננסי ● פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ● "מימד" ● מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל ● קידמ"ה ● השבת אקדמאים ● תכנית אתגר

מסלולי סיוע לתעשייה המסורתית

התעשייה המסורתית במסגרת קרן המו"פ ● מכינת מו"פ  ● סיוע למכוני מחקר ● מרכז טכנולוגי לאנרגיות מתחדשות ● תכנית תחליפי נפט לתחבורה

חזרה

מסלולי סיוע ליזמים/חברות מתחילות

תכנית תנופה ● חממות ליזמות טכנולוגית ● תכנית "יזמים צעירים" ● מסלול סיוע לחברות מתחילות ● מסלולי מגנ"ט ● מאגדי מגנ"ט ● מגנטון ● קמי"ן 

תכנית תנופה

מסלול סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים בשלב ה ,Pre-seed המסלול פועל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.9 החל משנת2001 .
מטרת תכנית תנופה הינה לעודד יזמות טכנולוגית על ידי תמיכה בפעילות הנדרשת מיזמים בראשית צעדיהם, כדי לקדם רעיון טכנולוגי חדש לקראת מימוש תעשייתי.

במסגרת זו ניתנת תמיכה ליזם בשלב הקדם מו"פ של תכניתו לצורך הוכחת היתכנות טכנולוגית ו/או ישימות עסקית, ולצורך ביצוע כל פעילות הנדרשת למסחור ולפיתוח כגון: תכנון, הרכבה וניסוי של דגם/אב טיפוס של רעיון, הכנת בקשות לרישום פטנט, ביצוע חקר ישימות עסקית, הכנת תכנית עסקית, השתתפות בתערוכות, הכנת חומר פרסומי, ייעוץ מקצועי וכיוצא בזה.

התמיכה הינה בשיעור השתתפות של עד 85% מהתקציב המאושר עד לתקרת מענק של 250,000 ש"ח. למסלול זה רשאים לפנות היזם הבודד, חברות הזנק צעירות ומפעלים קטנים.

מרבית המיזמים המוקמים בסיוע תכנית זו הופכים בהמשך לחברות סטרט-אפ עצמאיות, שבראשה עומד המדען הראשי וחלקן ממשיכות לפתח במסלול החממות הטכנולוגיות.

ועדה מקצועית, שבראשה עומד המדען הראשי, הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
בשנת 2015 אושרו 117 פרויקטים חדשים בהיקף תקציב מאושר של 13.7 מיליון ₪, ואושרו מענקים בסך 11.7 מיליון ₪.

 

חממות ליזמות טכנולוגית

מסלול לעידוד יזמות טכנולוגית, על ידי יצירת מערך סיוע שיאפשר לבעלי רעיונות בתחום הטכנולוגי בראשית דרכם לבצע את עבודת המחקר והפיתוח וההתארגנות הנדרשת כדי לממש את רעיונם על ידי פיתוחו למוצר עסקי ולהביאו למצב המאפשר גיוס הון פרטי. התכנית הוקמה בשנת 1991 ופועלת במסגרת הוראות מנכ"ל מס' 8.3 , 8.12 ו-8.22.

החממות ליזמות טכנולוגית מאפשרות ליזמים מתחילים, בעלי רעיונות טכנולוגיים חדשניים, מסגרת תומכת לפתח את הרעיון שלהם למוצר מסחרי המיועד בעיקר ליצוא ולהקים חברה יצרנית עסקית בישראל. המדינה מממנת את השלב הקריטי של הפיתוח על מנת להתניע אותו ותקופת הפעילות בחממה מגדילה באופן ניכר את סיכוייה של החברה שהוקמה - לגייס השקעה פיננסית, להתחבר לשותף אסטרטגי ולצאת מן החממה כעסק עצמאי.

במסגרת החממה נהנה הפרויקט מהערך המוסף של החממה הכולל מלבד מקום ותשתיות, סיוע מנהלי, ייעוץ משפטי ורגולטורי, הנחיה מקצועית וכן ליווי ניהולי עסקי וסיוע במציאת שותפים אסטרטגיים וגיוס הון נוסף.
בשנת 2015 אושרו 72 פרויקטים בהיקף תקציב מאושר של 170.5 מיליון ₪, ואושרו מענקים בסך 133 מיליון ₪.

 

הזכיינים המפעילים את החממות

בשנת 2013 עודכנה הוראת מנכ"ל של החממות הטכנולוגיות ונקבעו כללים חדשים לקביעת אופן היציאה בהליכים תחרותיים לבחירת זכיינים חדשים, בדרך שתאפשר פרישה רחבה יותר של חממות טכנולוגיות בישראל.

בחירת זכיין להפעלת חממה נעשית באמצעות פרסום הליך תחרותי ו"קול קורא" להגשת הצעות. נכון להיום פועלות ברחבי הארץ 19 חממות טכנולוגיות, כולל חממה אחת ייעודית לביוטכנולוגיה. בשנים האחרונות נבחרו 15 זכיינים במסגרת הליכים תחרותיים, 13 מהם הקימו והפעילו חממות טכנולוגיות ו 2- נוספים יקימו ויפעילו את החממות ברבעון הראשון של שנת 2016 . בשנת 2016 צפויים להיבחר 4 זכיינים נוספים, שיקימו ויפעילו 4 חממות נוספות בשנת 2016 , שיחליפו 4 חממות קיימות.

 

תכנית "יזמים צעירים"

לשכת המדען הראשי פועלת להכשרת דור העתיד של יזמים בישראל, שימשיך להצעיד את המדינה בחזית הטכנולוגית העולמית. כחלק ממטרה זו לשכת המדען הראשי מפעילה את התכנית ליזמים צעירים, המעודדת ומחנכת בני נוער ליזמות עסקית תוך הפעלה והתנסות מעשית בשלבי הפרויקט השונים.

התכנית, בשילוב החממות הטכנולוגיות, מופעלת בבתי ספר על-יסודיים ומקנה למשתתפים בה את הידע ואת התשתית הבסיסית, שיתרמו להם רבות בהמשך דרכם כיזמים. במסגרת התכנית היזמים הצעירים נהנים מכל התנאים שהחממה מספקת, לרבות ייעוץ, הנחיה והכוונה מקצועית ממנחים מובילים בתעשייה. במהלך 2015 נבחרה חברת "יוניסטרים" כזכיינית להפעלת התכנית.

 

מסלול סיוע לחברות מתחילות

תכנית סיוע חדשה שהחלה לפעול בשנת 2013 במסגרת הוראת מנכ"ל 8.23 . מטרת התכנית לפעול לעידוד השקעה בחברות מתחילות המוקמות בישראל, אשר לא קיבלו בעבר תמיכה מלשכת המדען הראשי, למעט במסגרת תכנית תנופה ותכנית החממות הטכנולוגיות.

נתונים מצביעים כי מסיבות שונות לחברות מתחילות העוסקות במחקר ופיתוח קיים קושי בגיוס כספים מהשוק הפרטי. התערבות ממשלתית הניתנת במסגרת מסלול זה נועדה לתת איתות חיובי למשקיעים, וליצור תמריץ להשקעה בחברות מתחילות העוסקות במחקר ופיתוח, אשר מהוות מרכיב חיוני בעידוד הצמיחה ובהתפתחות התעשייה עתירת הידע במדינת ישראל.

במסגרת המסלול מתאפשרת תמיכה עד 24 חודש ובתקציב כולל של עד 10 מיליון ₪. עם מתן האישור לחברות פרק זמן של 6 חודשים להציג גיוס הון כמימון משלים לאישור המדע"ר. האישור הרב שנתי נועד להגביר את הוודאות לגבי התמיכות הממשלתיות בחברה ובכך להגביר את האטרקטיביות של חברות אלו להשקעה על ידי גורמים פרטיים.

שיעור המענק הניתן במסלול יעמוד על 50% מההוצאות המאושרות. חברות העומדות בתנאי הסף של מסלול זה זכאיות בנוסף לשאר ההוצאות המוכרות על פי נהלי לשכת המדען הראשי, להכרה בהוצאות שיווק ומסחור.
בשנת 2015 אושרו 123 פרויקטים בהיקף תקציב מאושר של 317 מיליון ₪, ואושרו מענקים בסך  178 מיליון ₪.

 

מסלולי מגנ"ט - לעידוד פיתוח טכנולוגיה גנרית והגברת השת"פ בין האקדמיה לתעשייה

תכניות מגנ"ט )מחקר ופיתוח גנרי טרום תחרותי( פועלות במסגרת לשכת המדען הראשי במטרה לחזק את היתרון התחרותי הטכנולוגי ארוך הטווח של התעשייה בישראל על ידי תמיכה בפיתוח תשתיות טכנולוגיות גנריות שישמשו פלטפורמה לפיתוח מוצרים עתידיים.

תכניות מגנ"ט כוללות חמישה מסלולי סיוע למו"פ טכנולוגי תעשייתי בתחום תשתיות טכנולוגיות: מאגד, איגוד משתמשים, מגנטון, נופר, וקמין. כחלק מהתמיכה במו"פ גנרי לשכת המדען הראשי פועלת להגברת שיתוף הפעולה בין גורמים מובילים באקדמיה לתעשייה במטרה להעצים את הידע ואת פוטנציאל יישומו בתעשייה. ועדה מקצועית, שבראשה עומד המדען הראשי, הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי. תקציב מסלולי מגנ"ט )לרבות תקציב מסלול קמי"ן ומסלול מימ"ד( לשנת 2015 עמד על 233 מיליון ₪.

 

מאגדי מגנ"ט

תכנית מאגד מגנ"ט מאחדת כמה חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר אקדמיים לפיתוח עצמי של טכנולוגיות גנריות. המסלול החל לפעול בשנת 1993 במסגרת הוראת מנכ"ל מספר 8.5. שיתוף הפעולה בין התעשייה לאקדמיה מנגיש את החברות השותפות במאגד לידע המחקרי, שלעתים קרובות מתגלה כמכריע לפיתוח הטכנולוגיה. גם לחיבור בין חברות תעשייתיות יש חשיבות רבה: שיתוף פעולה זה מעצים ומייעל את התהליך של פיתוח הטכנולוגיה המשותפת ומגדיל את היתרון היחסי של כל חברה בשוק העולמי.

שיעור המענק הניתן במסגרת זו לחברה תעשייתית הינו 66% ולמוסד המחקר עד 80% . בשנת 2015 אושרו תכניות ב 12 מאגדים בהיקף של 151 מיליון₪ מענקים.

 

מגנטון

מטרת מסלול "מגנטון" הנה עידוד העברת טכנולוגיות מהאקדמיה לתעשייה, על מנת לממש את הישגי המחקר האקדמי ליישום תעשייתי, ולפיתוח מוצר בעל פוטנציאל כלכלי. התכנית מתבססת על שיתוף פעולה דואלי בין קבוצת מחקר מהאקדמיה לבין חברה תעשייתית. המסלול מופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.6 החל משנת 2001 . שיעור המענק הניתן במסגרת זו הינו עד 66% מהתקציב המאושר לתקופה של עד 24 חודשים.
בשנת 2015 אושרו 28 פרויקטים בהיקף תקציב מאושר של 36 מיליון ₪ ואושרו מענקים בסך 24 מיליון ₪.

 

קמי"ן - קידום מחקר יישומי באקדמיה

תכנית חדשה לעידוד המחקר היישומי באקדמיה למחקרים שטרם בשלו לכניסת גורמים עסקיים. פעילות התכנית מתבצעת כולה במעבדות של מוסדות המחקר, ואת המימון המשלים לסיוע המדען הראשי מספק המוסד עצמו. מוסד המחקר רשאי לשכור מומחים, שיסייעו בהכוונת המחקר ליישומים בעלי פוטנציאל כלכלי בתעשייה.

המסלול מופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.18 החל משנת 2011. המענק הניתן במסגרת תכנית קמי"ן הוא בשיעור של 85%-90% מהתקציב המאושר, לתקופה של עד 24 חודשים. בשנת 2015 אושרו 132 פרויקטים בהיקף מענק בסך 40 מיליון ₪.

סימנייה