דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

אגף בכיר למערכות מידע

האגף למערכות מידע ממקד את פעילותו בשנת 2016 בשיפור השירות לאזרח, ובייעול ושיפור תהליכי עבודה

חזרה

הגנה על מאגרי מידע

רישום והגנה על מאגרי המידע במשרד הכלכלה, הרשומים עפ"י חוק הגנת הפרטיות ה-תשמ"א 1981, פרק ב"הגנה על הפרטיות במאגרי מידע" - סה"כ 30 מאגרי מידע )ראה בנספח ה' לדו"ח זה(

נספח ה' לדו"ח חופש המידע

מאגרי המידע במשרד התעשייה הכלכלה והתעשייה הרשומים עפ"י חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981, פרק ב"הגנה על הפרטיות במאגרי המידע" נכון ל-1.1.2016

תחומי העבודה והתעסוקה:

שם המאגר

מנהל מאגר

תיאור המאגר

נוכחות עובדים

תאיר איפרגן

רישום פרטי נוכחות עובד

מינהל בטיחות ובריאות תעזוקתית

 

ורדה אדוארדס

 

ניהול פיקוח על מפעלים, תאונות עבודה, מעליות, חומרים מסוכנים, מפעלי עגורנים (משותף גם לאכיפת חוקים והמחלקה המשפטית)

קב"ט

פיני לוי

מערכת אישורי קב"ט

שרותי רווחה

 

רועי פישר

 

טיפול בפניות עובדים בנושאי רווחה של עובדי המשרד וגמלאי המשרד

קנס מינהלי

 

יפה סולימני

 

קנסות מנהלתיים על עוברי חוקי עבודה

הדרכה

 

רועי פישר

 

מעקב השתלמויות עובדי המשרד ואישורי תשלום למדריכים

תעודות

שמעון ברונר

הפקת תעודות עובד

הכשרה מקצועית ופיתוח כ"א

 

שולי אייל

 

מעקב אחר הסבות והכשרה מקצועית של עובדים מתן אישורים ותעודות לבעלי זכות מעבר הכשרה מקצועית

מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך

 

גלית יעקובוב

 

קביעת זכאות לרישום וקבלה למעונות יום ומשפחתונים של המשרד

מהנדסים ואדריכלים

 

מיכל אבגנים

 

מעקב ומתן אישורים למהנדסים בישראל.

פיתוח תהליכים למאמנים והתמחויות

חשמלאים

 

מיכל אבגנים

 

מעקב ומתן אישורים ותעודות לעיסוק בנושא חשמל לחשמלאים בישראל

כ"א בשעת חירום

 

ריאד איברהים

 

רישום מפעלים ומוסדות עובדים לצורך הפקת צווי גיוס בשעת חירום

לשכות תעסוקה פרטיות

 

יפה סולימני

 

רישום מפעלים ומוסדות לצורך מתן רישוי להעסקת כ"א

קבלני כ"א

 

יפה סולימני

 

רישום קבלני כ"א לצורך מתן רישוי להעסקת כ"א

מניהל תכנון מחקר וכלכלה

 

בני פפרמן

 

סקרים בנושאי מעסיקים, עובדים זרים, אימהות עובדות, קורסים להכשרה מקצועית, תעסוקה

עומר בית ספרי

 

שולי אייל

 

דווח נוכחות בקורסי הכשרה מקצועית בבתי ספר ומכללות

אגודות שיתופיות מערכת נורית

 

עו"ד מירון הכהן

 

רישום אגודות שיתופיות טיפול בשעבודים פרוקים מאזנים תביעות משפטיות

מאגר חברות ועסקים

שמעון ברונר

מספר ישות משפטית, נתונים כללים על החברה, פרטי קשר ובעלים, נתוני סיוע ונתונים כלליים בהתאם ליחידות המשרד הפועלות מולם

נאשמים בתחום הצרכנות

יצחק קמחי

פרטים אישיים ופרטי קשר, נתוני העבירות והחלטות בית המשפט

אכיפת חוקי עבודה ישראלים

 

יפה סולימני

 

רישום אחר מעסיקים ישראליים העוברים על חוקי העבודה כגון: שכר מינימום, עבודה נוער, שוויון הזדמנויות, שעות עבודה ומנוחה, עבודת נשים, מניעת הטרדה מינית, זכויות לאנשים עם מוגבלויות, מידע גנטי, הגנת שכר, חופשה שנתית, הודעה לעובד על תנאי עבודה, הודעה מוקדמת לפיטורין או התפטרות, חיילים משוחררים, הסכמים קיבוציים, ועוד

יבואנים

דורון אברהמי

מספר יבואן, כתובת, נתוני ייבוא

יצואנים

דורון אברהמי

מספר יצואן, כתובת, נתוני ייצוא

נתוני חונכות וחברת ייעוץ

 

לידיה לזנס

 

חונכים: שם, פרטי קשר, השכלה, התמחות, ניסיון, הערכות, חברת ייעוץ:

פרטי החברה.

ייצוא יבוא יהלומים

 

שמואל מרדכי

 

פרטי קשר, נתוני יצוא ופרטים כלכליים

מרכז ההשקעות

 

נחום איצקוביץ

 

תאגידים המקבלים סיוע בהשקעות והנחות מס על פי חוק עידוד השקעות הון

תקני רכב

 

רועי פישר

 

קובץ נתוני תקני רכב לעובדי המדינה: דרגה ותאריך תחילה

שכר עידוד

 

רועי פישר

 

נתונים חודשיים ומצטברים בגין זכאות לשכר עידוד

מה"ט רישום הנדסאים וטכנאים

מיכל אבגנים

רישום כל הטכנאים, ההנדסאים, האדריכלים והשרטטים

תעסוקת חרדים

שירה ברלינר

חרדים שקיבלו פטור משרות צבאי

נתוני מרשם אוכלוסין

שמעון ברונר

נתוני מרשם בסיסיים

 

סימנייה