דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

חזרה

אגף בכיר למערכות מידע

האגף למערכות מידע ממקד את פעילותו בשנת 2016 בשיפור השירות לאזרח, ובייעול ושיפור תהליכי עבודה

תחומי המיחשוב שאושרו לשידרוג ופיתוח במסגרת התקציב של 2015:

 • מירכוז פעילויות: שרתים מרכזיים, איחסון וגיבוי מרכזי, ניהול מרכזי של סביבות מחשב ותהליכי מיחשוב.
 • טכנולוגיית אינטרנט כטכנולוגיה מובילה ושידרוג אתר המשרד תוך מתן דגש על ממשל זמין.
 • הרחבת כל נושא הטפסים הממוחשבים וחיבורם ויישומים ייעודיים תוך שימוש בתשתית המטפלת בתהליכי עבודה ממוחשבים.
 • שידרוג ושיפור אבטחת המידע ורמת השירות הניתנת למשתמשי המשרד.

 

תחזוקה ופיתוח תשתיות

 פעילות 2015

 פעילות מתוכננת 2016

 תחזוקה שוטפת תשתיות

 • שרתים כ-220
 • תחנות עבודה 1800
 • מחשבים ניידים כ-200
 • ניהול שירות טכני לתחנות עבודה - תחזוקת ציודי
 • תקשורת, תחזוקת VAX
 • אבטחת מידע
 • הקמת חדר מחשבים בירושלים
 • תכנון הקמת אתר dr

 תחזוקה שוטפת תשתיות

 • שרתים כ-220
 • תחנות עבודה 1800
 • מחשבים ניידים כ-200
 • ניהול שירות טכני לתחנות עבודה - תחזוקת ציודי
 • תקשורת, תחזוקת VAX
 • אבטחת מידע
 • הקמת חדר מחשבים בירושלים
 • תכנון הקמת אתר dr

 סיוע טכני ותמיכה במשתמשים

 • תמיכה לכ-40 אתרים בארץ
 • תמיכה לכ-54 ניספחויות בחו"ל ברשת המשרד
 • תמיכה לכ-1800 משתמשים מוקד פניות כ-23,000 קריאות בשנה

 סיוע טכני ותמיכה במשתמשים

 • תמיכה לכ-40 אתרים בארץ
 • תמיכה לכ-54 ניספחויות בחו"ל ברשת המשרד
 • תמיכה לכ-1800 משתמשים מוקד פניות כ-23,000 קריאות בשנה

 אבטחת מידע

 • רכישה ובדיקת של התקנת עמדות הלבנה
 • התקנת תוכנת לימוד עצמי בנושא אבטחת מידע
 • הגנה פיזית של ארונות וחדרי תקשורת
 • התקנת תכנה MDM לניהול רכיבים ניידים המתחברים בקרב הנהלת המשרד

 אבטחת מידע

 • התקנת עמדות הלבנה רשתית
 • התקנת תכנה MDM לניהול רכיבים ניידים המתחברים למשרד kכלל משתמשי המשרד
 • ביצוע מכרז להקמת מערך אבטחה והגנה חדש למערכות המידע של משרד הכלכלה והתעשייה.

 תקשורת

 • שדרוג נתבים באתרים המרכזיים
 • שדרוג המוצר להאצת הקווים
 • שדרוג מוצר שו"ב על קווי התקשורת
 • הטמעה למוצר לחלוקת עומסים
 • שדרוג מהירות קווים
 • שינוי שיטת עבודת התקשורת לצורה מאובטחת

 תקשורת

 • שדרוג נתבים באתרים המרכזיים
 • שידרוג ציודי תקשורת בנספחויות
 • שדרוג מוצר שו"ב על קווי התקשורת
 • הטמעה למוצר לחלוקת עומסים
 • שדרוג מהירות קווים
 • שינוי תצורת התקשורת

 חומרה ותוכנה

 • הקמת שרותי הדפסה מרכזיים באתרים
 • תחזוקת מערך VMWARE / HYPERV
 • שדרוג מערך גיבוי מרכזי
 • שדרוג מערכת אחסון

 חומרה ותוכנה

 • הוספת שרותי הדפסה מרכזיים באתרים
 • תחזוקת מערך VMWARE/ HYPERV
 • שדרוג מערך גיבוי מרכזי
 • שדרוג מערכת אחסון
 • הוספת שרתים וירטואלים

 התקנת מערכת שליטה ובקרה

 • הטמעה ושדרוג מערכת scom
 • הטמעה של מערכת ניבולה
 • שדרוג מערכת גיבוי מרכזית
 • שדרוג מערכת מוקד Service Desk

 התקנת מערכת שליטה ובקרה

 • המשך הטמעת מערכת scom
 • שדרוג מערכת גיבוי מרכזית
 • שדרוג מערכת מוקד Service Desk

 מעונות יום

 • המשך פיתוח מערכת מוקד מידע ושירותים להורים לילדים השוהים במסגרות מוכרות
 • עדכון נוהל תמיכות בהתאם למדיניות והחלטות הממשלה
 • המשך הפיתוח מערכת יומן נוכחות באינטרנט שילוב מערכת "מנוף" בתהליך עדכון של יומן לפי אישורים של אגף מעונות
 • פיתוח מחשבון למערכת תפעולית בשילוב עם מערכת רותם, פיתוח תהליך שמירת נתונים היסטוריים
 • הפרדה משפחתונים לסעיף וירטואלי נפרד לצורך בדיקה חוזים בנפרד
 • תחילת פיתוח מערכת פיקוח בשילוב עם מערכת "מנוף"
 • פיקוח מעונות וצהרונים, אפיון צרכים לדו"ח פיקוח במסגרות השונות ופיתוח מערכת
 • תחזוקת שוטפת של מסד הנתונים
 • תחזוקה שוטפת (שינויים ושיפורים המערכת)
 • תחזוקה שוטפת ממשקים של מערכת מעונות יום לצורך טיפול יעיל של תשתית "מרכבה"

 מעונות יום

 • בדיקת ייתכנות ופיתוח במידה ותתקבל החלטה סופית, של מתווה הקיבוצים.
 • בדיקת ייתכנות ופיתוח במידה ותתקבל החלטה סופית של קליטת ילדי רווחה למערכת מעונות יום
 • המשך פיתוח מערכת מוקד מידע ושירותים להורים לילדים השוהים במסגרות מוכרות.
 • המשך הפיתוח מערכת יומן נוכחות באינטרנט שילוב מערכת "מנוף" בתהליך עדכון של יומן לפי אישורים של אגף מעונות.
 • בדיקה והטמעה של תכנית מחשבון למערכת תפעולית בשילוב עם מערכת רותם, בדיקה והטמעה של תהליך שמירת נתונים היסטוריים
 • עדכון נוהל תמיכות בהתאם למדיניות והחלטות הממשלה
 • תחזוקת שוטפת של מסד הנתונים
 • תחזוקה שוטפת (שינויים ושיפורים המערכת)
 • תחזוקה שוטפת ממשקים של מערכת מעונות יום לצורך טיפול יעיל של תשתית "מרכבה"

 מערכת תמר

 • שיפור ממשק המשתמש במערכת
 • שיפור תהליכים קיימים במערכת
 • חיפוש מתקדם במסך הראשי
 • ניווט מחודש
 • מסך ניהול לתקופות דיווח
 • תמיכה בדפדפנים מתקדמים
 • הוספת דגלים וקטגוריות
 • הטמעת שיטות חישוב
 • שינוי מנגנון הפצת שותפים
 • מנגנון קטגוריות
 • הכנת תשתית עבור שילוב משרד החינוך/תמיכה במבנה שנה עברית )מבנה שנה לא קאלנדרית(
 • צירוף ארגונים נוספים כלקוחות

 מערכת תמר

 • פיתוחים בהתאם לתכנית העבודה הרב-שנתית
 • הצגת ביצוע בחיתוכים שונים
 • שדרוג תשתיתי ועיצובי של המשימה
 • מדידה של מטרות ויעדים
 • יצירת פורטל דוחות
 • עיצוב מחודש של מסך ועדה )מסך דיון(
 • צירוף ארגונים נוספים כלקוחות
 • בחינת שילוב משחוק במערכת
 • אפליקצייה כללית למשרד הכלכלה

 

 

 כלי סיוע - סחר חוץ

 • הפעלת המערכת (עלייה לאוויר(
 • ניהול קרנות הסיוע במערכת
 • תחזוקת המערכת

 כלי סיוע - סחר חוץ

 • ניהול קרנות הסיוע במערכת
 • שיפור תהליכי העבודה במערכת
 • הפעלת תכניות לילה
 • תחזוקת המערכת

 משקלות ומידות

 • סגירה חד פעמית מסיבית של עסקים מיותרים.
 • העברת חובות מהמערכת למערכת גבייה
 • הוספת הרשאות למודול גבייה.
 • פיתוח דוחות בהתאם לצורך
 • הטמעת עבודה בשטח עם ניידים.
 • הטמעת נוהלי עבודה במערכת.
 • אפיון טפסים מקוונים לשחרור מהמכס.
 • תחזוקה שוטפת, שיפורים ושינויים.

 משקלות ומידות

 • פיתוח טפסים מקוונים + מערכת שחרור מהמכס וכניסה למערכת מסלול.
 • תחזוקה שוטפת במערכת, שיפורים ושינויים.
 • פיתוח המערכת והעברה מ- dotnet1 ל- dotnet4

 

 

 שכר עידוד במחוזות

 • בתחזוקה

 שכר עידוד במחוזות

 • בתחזוקה

 שחט

 • עלה ליצור

 שחט

 • עלה ליצור מותאם לדור ב'

 ריתוק משקי

 • תחזוקת שוטפת של מסד הנתונים
 • תחזוקה שוטפת (שינויים ושיפורים במערכת(
 • העלאה לאוויר של מערכת מל"ח בתוך מערכת ריתוק משקי
 • פיתוחים חדשים במערכת כח אדם לשעת חירום
 • פיתוחים חדשים במערכת מל"ח (שלב ב)

 ריתוק משקי

 • תחזוקת שוטפת של מסד הנתונים
 • תחזוקה שוטפת (שינויים ושיפורים במערכת(
 • העלאה לאוויר של מערכת מל"ח בתוך מערכת ריתוק משקי
 • פיתוחים חדשים במערכת כח אדם לשעת חירום
 • פיתוחים חדשים במערכת מל"ח (שלב ב)

 קנסות מינהליים ב- WEB

 • התאמת המערכת לסביבה מתקדמת כולל, שרת תשלומים, WS, מסמכים,
 • המשך פיתוח תשלום הקנסות בשרת התשלומים של משרד האוצר
 • הפעלת המערכת באגפים הבאים:
 • פיקוח על העבודהבוצע ומתבצע
 • מינהל סחר פנים  )מדיניות לא ברורה) - לכל אגף יהיה צורך לבצע ההתאמות הנדרשות
 • הוזמנו ובחלקן הוכנסו לשימוש מדפסות משופצרות למערכת.

 קנסות מינהליים ב- WEB

 • הפסקת הטלת קנסות מנהלים- סחר פנים

 

 רישיון יבוא

 • עלה לאוויר

 רישיון יבוא

 • עלה לאוויר

 ועדת יבוא

 • החל אפיון המערכת אך מחכים למכס, לפיתוח טפסים על ידם לצורך ניהול הועדה.

 ועדת יבוא

 • החל אפיון המערכת אך מחכים למכס, לפיתוח טפסים על ידם לצורך ניהול הועדה.

 דו שימושי

 • הטמעה ויישום מול משרד הביטחון, משרד החוץ, המכס, היצואנים ועמילי מכס
 • שושים

 דו שימושי

 • שושים ותחזוקה

 מכסות

 • עלייה לאוויר של חלק מהמערכת.
 • הקף העלייה תלוי במוכנות המכס לקליטה.

 מכסות

 • סיום אפיון ופיתוח טופס מכסות.
 • המשך אפיון ופיתוח המערכת תלוי במכס ומסלול.

 טפסים

 • תחזוקה
 • בדיקות מול ממשל זמין והמשרד
 • המשכת אפיוני ופיתוח טפסים חדשים לפי מערכות workflow ולפי דרישה. פרסום 20 טפסים. התאמת הטפסים למיתוג המשרד ושיפור ה-UI.

 טפסים

 • הסבת טפסים קיימים לטופס ללא סרגל, מותאם מובייל / טאבלט עם ממיר.
 • פרסום 20 טפסים.
 • תחזוקה
 • בדיקות מול ממשל זמין והמשרד ושיפור ה-UI.

 יהלומים

 • סיום פיתוח טופס יצוא יהלומים
 • סיום הסבת המערכת מג'יק ל- .net
 • שיפורים ושינויים במערכת .net

 יהלומים

 • סיום פיתוח מערכת יצוא
 • סיום פיתוח עמדת שירות ליצוא
 • סיום התאמת מערכת לדור ב'

כל הנושאים יבצעו ע"י החלטה של האגף ומכס.

 חיילים משוחררים

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 חיילים משוחררים

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות
 • בחינת פיתוח מחדש של sapiens

 ולת"ם

 • תחזוקה מול צה"ל
 • שינוי ושיפורים בתהליך לפי תפקידים בטופס ובמערכת שדרוג המערכת ל- seq 6

 ולת"ם

 • תחזוקה מול צה"ל
 • שינוי ושיפורים בתהליך לפי תפקידים בטופס ובמערכת שדרוג המערכת ל- seq 6

 DESK

 • תחזוקה

 DESK

 • תחזוקה

 השקעות זרות ושיתוף פעולה תעשייתי

 השקעות זרות ושיתוף פעולה תעשייתי (רשת"פ) 

 ERM

 • הפעלה סרגל ל- outlook
 • שינויים במערכת ERM
 • העלאת טופס חדש ftadmin ללא סרגל מותאם למובייל
 • תחזוקה

 ERM

 • הפעלה סרגל ל- outlook
 • שינויים בטופס ERM
 • שינויים במערכת ERM
 • תחזוקה

 קב"ט

 • תחזוקה

 קב"ט

 • תחזוקה

ה דרכה

 • מתבצע קורסים של office לכלל המשרד במשך השנה

 הדרכה

 • מתבצע קורסים של office לכלל המשרד במשך השנה

 לשכת הדובר

 • תחזוקה שוטפת במערכת DESK, הנפקת דוחות

 לשכת הדובר

 • תחזוקה שוטפת במערכת DESK, הנפקת דוחות

 סטטוס-נט

שיפור השירות לאזרח באמצעות הוספת מידע אפליקטיבי ייעודי לפונה תחזוקה ושיפור תהליכים

 סטטוס-נט

 • שיפור ותחזוקה
 • הוספת מידע אפליקטיבי ממערכות נוספות
 • עליה לאוויר של גרסה למובייל

 תקינה

אפיון צרכים למערכת חדשה בנושאים הבאים:

 1. תקן
 2. נטילות מוצרים

 תקינה

 • סיום הגדרת טופס תקינה
 • אפיון תהליך נטילה
 • אפיון טופס שיפוי
 • איפון תהליך שיפוי
 • קשר עם מכון התקנים, קביעת מדיניות התקינה ואכיפת חוק התקנים

 בנא"מ

 • בדיקת צרכים עבור מאגר רכבי המשרד
 • הוקפא עקב בדיקה של הנתונים שקיים במערכת מרכבה

 

 מכרז BI

 • פרסום מכרז מחירון לתפוקות BI

 מכרז BI

 • פרסום המכרז. בחירת ספק ומימוש ב- 3 יחידות.
 • פיתוח מודול BI למנהל סחר חוץ

 

 ישראל דיגיטלי פרויקטים משותפים

 • מערכת מידע מבוססת GIS למנהל אזורי פיתוח, הכוללת יכולות BI
 • מערכת BI עבור לקוחות ראשונים במשרד
 • מערכת בטה לקבלת אישורי יבוא פטור)מכסות על מוצרים כגון גבינות, ירקות, קורנפלקס ביבוא מקביל וכו')
 • יצוא/יבוא יצירת ממשק יישומי למערכות מכס מותאם שער עולמי )פרויקט "מסלול")
 • מיפוי תהליך רישוי למעונות יום לקראת מערכת המשדרגת ומפשטת את תהליך הרישום למעונות יום
 • מאגר חברות ועסקים רוחבי - כולל נתוני רשם החברות, שע"מ
 • מערכת ניהול הסמכות נגישה לציבור
 • עלייה לאוויר של 4 אפליקציות מובייל ו- WEB להנגשת מידע ושירותים לאזרח

 המשאב האנושי - מאגר עובדים

 • פתיחת תיק אלקטרוני ל-HR
 • פיתוח טופב

 המשאב האנושי - מאגר עובדים

 • המשך הטמעת תיק משאבי אנוש
 • פיתוח תיקים לגורמים נוספים במשאבי אנשו כגון "תיק גמלאי".
 • קליטת מידע נוסף באופן רציף ממרכבה למאגר העובדים

 פיתוח תיק אלקטרוני ל-HR

 

 פיתוחים חדשים ביישומים:

 • תשתית לרישוי ורישום מקצעות מומחה
 • התארגנות לרישום בחינות ללא נייר רק בקליק
 • פיילוט טוהר בחינות
 • חיבור מכללות
 • התארגנות לתעודה-נט
 • יישומי תיק אלקטרוני ותהליך גנרי פנים ארגוני
 • פיקוח תשתית למערכות פיקוח בשטח
 • נוכחות מעונות יום
 • מבדקים ופיקוח מעונות יום
 • תסקירי מעליות
 • תקינה
 • מערכות מותאמות מסלול ושער עולמי
 • כלכלה ותעשיה על המפה שילוב בינה עסקית BI עם יכולות GIS
 • קליטת מאגרי רשם החברות ומע"מ למאגר חברות ועסקים + מנגנון חיפוש חכם
 • מערכת תומכת תהליכים למנהל אזורי פיתוח
 • מכרז לפיתוח מערכת כוללת למנהל הבטיחות בהדגשה על הנגשה לציבור של עובדים ומעסיקים
 • מחשוב תהליך ועדות קבלה במעונות יום
 • Digital Agent משולב עם מערכות נותנות תמיכה וסיוע )המאכר" הווירטואלי(

 

 פיתוח טופס

 

 עובדי אגף מערכות מידע

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישה

 מערכת תעודות

 • המשך תחזוקה עפ"י דרישות המשתמשים
 • הכנת תעודות חדשות למחלקת כח אדם לשעת חרום

 מערכת תעודות

 • המשך תחזוקה והכנת תעודות חדשות עפ"י דרישות המשתמשים )תעודה למפקחים על צעצועים מסוכנים ועוד(

 מערכת משמעת

 • המשך תחזוקת המערכת

 מערכת משמעת

 • המשך תחזוקה

 תשלומי נסיעות לחו"ל

 • תחזוקה ושינויים על פי דרישה

 תשלומי נסיעות לחו"ל

 • סיום פיתוח מערכת נסיעות והעלאה לאוויר

 תשתיות GIS

 • תחזוקה
 • העלאת שכבת מעונות יום ואזורי פיתוח
 • העלאת שכבות גיאוגרפיות נוספות לרווחת הציבור ועובדי המשרד כגון משק לשעת חירום, מהנדסים, מאגר החברות המשרדי וכו'

 תשתיות GIS

 • פיתוח מערכת "תעשייה וכלכלה על המפה" תוך שימוש בתשתית GIS מול מפ"י.
 • הטמעת שימוש בשכבות מידע ממפי במערכת משרדיות.
 • העלאת שכבות גיאוגרפיות נוספות לרווחת הציבור ועובדי המשרד כגון משק לשעת חירום, מהנדסים, מאגר החברות המשרדי וכו'

 מנו"ף

 • שיפור שיתוף הפעולה מול ממשל זמין לשיפור הטפסים
 • פיתוח התהליך הג'נרי לקליטת בקשות ויישום תהליכי בקשה "גנריים"

 מנו"ף

 • הטעמת שימוש בתצוגת מסמכים כ- pdf
 • הוספת תהליכים נוספים לשימוש בתהליך הגנרי

 רותם 

 • התאמת המערכת לתבחינים של תשע"ה
 • פיתוח תשתיות לטיפול מנהל- מסך הרשאות
 • פיתוח תהליכי עבודה משותפים מול המערכת התפעולית.

 רותם

 • התאמת המערכת לתבחינים של תשע"ו
 • פיתוח תשתיות לטיפול מנהל- מסך הרשאות
 • פיתוח תהליך דרישת מסמכים לתיעוד מעבר על מסמכים ורישום ליקויים
 • פיתוח מערכת הקצאות להתאמה לתהליך העבודה של המוקד

 מאגר החברות והעסקים המשרדי

 • הוגדר ונבנה מבנה נתונים סטרילי לנתוני חברות ועסקים.
 • אופיינה ונבנתה מערכת חדשה לצפייה במידע.
 • פותחו שירותים להצגת מידע במערכת.
 • אופיינו ופותחו פרוצדורות לקבלת מידע על חברות ועסקים מהגורמים השונים במשרד לגבי נתוני טיפול וסיוע, ביקורים, נתוני יצוא ויבוא וכד'.
 • נבחנו פתרונות לחיפוש טקסטואלי יעיל.

 מאגר החברות והעסקים המשרדי

 • ביצוע תהליך לעדכון שוטף של מידע לגבי עסקים וחברות.
 • המשך אפיון ופיתוח של הצגת מידע על פעילות החברה/עסק מול המשרד מגורמים נוספים במשרד.
 • הוספת נתונים נוספים הקיימים על החברה/עסק ממקורות פנים וחוץ.
 • המשך בדיקת היתכנות למוצרים המספקים פתרונות בתחום החיפוש הטקסטואלי

 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 • תהליכים מכרזיים
 • סיום תהליך מכרז ובחירת זוכה ליווי הפיתוח
 • פיתוח מערכת CRM לטיפול בפניות.
 • מערכת חונכות
 • תחזוקה ו phase out
 • מערכת תקשוב מעוף
  שיפור תשתיות המערכת ותחזוקה
  טיפול בבאגים שוטפים וייצוב המערכת
  פיתוח ממשקים למערכות המעו"ף

 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 • תהליכים מכרזיים
 • ליווי המכרז.
 • תחזוקה ופיתוח של מערכת CRM לטיפול בפניות

 

 מערכת נסיעות לחו"ל

 • אפיון ופיתוח מערכת חדשה לטיפול בפניות

 מערכת נסיעות לחו"ל

 • אפיון ופיתוח מערכת חדשה לטיפול בפניות

 מינהל אזורי תעשייה

 • אפיון עיצוב ופיתוח מערכת תומך תהליכים חדשה כולל gis, וטופס ליזם

 אזורי פיתוח

 • סיום פיתוח מערכת חדשה, תיק אלקטרוני שתומך תהליכים חדשים כולל gis, שיפור טופס מקוון

 מערכת הנדסאים וטכנאים

 • פיתוחים מערכת חדשה
 • אפיון.
 1. טיוב נתונים.
 2. פיתוח טופס לרישום למאגר.
 3. פיתוח תחנות לקליטת וטיפול בהנדסאים.
 4. כתיבת WS מול ארגונים רלוונטיים לטיפול בהנדסאים )מה"ט, משרד החינוך וכו'(.

 מערכת הנדסאים וטכנאים

 • תחזוקה מערכת+התמאה
 1. טיוב נתונים.
 2. פיתוח שאלתה של מרשם הנדסאים .
 3. פיתוח טופס השלמת מסמכים
 4. דוחות שכר עדוד.
 5. כתיבת WS מול ארגונים רלוונטיים לטיפול בהנדסאים )מה"ט, משרד החינוך וכו'(

 מערכת מהנדסים

 • טיפול בתקלות + פיתוחים חדשים
 1. חתימה דיגיטלית בניהול וועדות ממוחשב
 2. יחוד חנות תשלום של רישום/רישוי ו בחינות.
 3. פיתוח תהליך של טיפול בפניות שלאחר בחינה, כולל סטטיסטיקה
 4. בנית מודול ערור.
 5. פיתוח טופס עדכון פרטי מהנדס וטופס להשלמת מסמכים מאתר המשרד.
 6. פיתוח מודול עירעור.

 מערכת מהנדסים

 • טיפול בתקלות + פיתוחים חדשים
 1. הדרכה חתימה דיגיטלית בניהול וועדות ממוחשב
 2. טיפול בבאגים חנות תשלום של רישום/רישוי ובחינות.
 3. פיתוח תהליך של טיפול בפניות שלאחר בחינה, כולל סטטיסטיקה כולל טופס חדש לרישום לבחינה.
 4. בנית מודול ערור.
 5. פיתוח טופס עדכון פרטי מהנדס וטופס להשלמת מסמכים מאתר המשרד.
 6. מורשה נגישות.

 חשמלאים

 • תחזוקה וטיפול בבאגים.
 • פיתוח שירות לתשלום מרבי דרך שרת התשלומים. שיפור מודול ועדות ומסך חשמלאי. כתיבת WS לשליפת מעידה ממהנדסים, מה"ט, וכו'.

 חשמלאים

 • תחזוקה וטיפול בבאגים.
 • פיתוח שירות לתשלום מרבי דרך שרת התשלומים . שיפור מודול ועדות ומסך חשמלאי. כתיבת WS לשליפת מעידה ממהנדסים, מה"ט,וכו'. תיקוני בעבוד שנתי. פיתוח דוחות. שירותים למשרדי הממשלה אחרים. מורשה נגישות.

 WEB FOCUS

 • תחזוקת דוחות קיימים
 • פיתוח דוחות חדשים לפרויקטים על פי דרישה

 WEB FOCUS

 • תחזוקת דוחות קיימים
 • פיתוח דוחות חדשים לפרויקטים על פי דרישה

 חוק הסופרים

 • תחזוקה
 • בחינת בניית מודול אכיפה לקליטת עיצומים על בסיס תיק אלקטרוני

 חוק הסופרים

 • תחזוקה
 • בחינת בניית מודול אכיפה לקליטת עיצומים על בסיס תיק אלקטרוני

 יצירת תשתית CRM

 • פיתוח מערכת פניות לשיפור השירות מול הסוכנות לעסקים קטנים.
 • פיתוח מערכת פניות למשאבי אנוש במשרד.

 יצירת תשתית CRM

 • תחזוקת מערכת פניות לשיפור השירות.
 • תחזוקה מערכת פניות למשאבי אנוש המשך פיתוח תהליכים נוספים

 עובדי אגף מערכות מידע

 • תחזוקה

 עובדי אגף מערכות מידע

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישה

 רכש

 • תחזוקה ושינויים על פי דרישה

 

 רכש

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישה
 • איחוד בין רכש רגיל לניידים,
 • העברת טופס לפי מצב סטאטוס

 מערכת ניהול דוחות לטכנאים

 • תחזוקה ושינויים על פי דרישה

 מערכת ניהול דוחות לטכנאים

 • תחזוקה ושינויים על פי דרישה

 תשלומי נסיעות לחו"ל

 • תחזוקה ושינויים על פי דרישה

 תשלומי נסיעות לחו"ל

 • תחזוקה ושינויים על פי דרישה

 מכרזים

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות התאמה לצרכים שלאולגה לעומת מה שהיה לסמדר

 מכרזים

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות התאמה לצרכים שלאולגה לעומת מה שהיה לסמדר

 איגוד שיתופי

 • תחזוקה ושינויים על פי דרישה
 • כתיבת מודולים כמו בפניות -ברישום אגודה, וייתכן בהמשך גם ב תקנונים.
 • אפיון וכתיבה של דוחות תפעוליים ודוחות מנהלים לפי דרישה.
 • בנוסף תחילת בדיקה של מערכת חיצונית שתהיה ב תהילה ובה תינתן אפשרות לאנשים מורשים מבחוץ לדוגמה : מבקרי החשבונות של האגודות, להכניס נתונים למערכת.

 תחזוקה ושינויים על פי דרישה

 • עבודה מול שרת התשלומים בנושא שעבודים.
 • כתיבת מודולים כמו בפניות -ברישום אגודה, וייתכן בהמשך גם ב תקנונים.
 • אפיון וכתיבה של דוחות תפעוליים ודוחות מנהלים לפי דרישה.
  • בנוסף תחילת בדיקה של מערכת חיצונית שתהיה ב תהילה ובה תינתן אפשרות לאנשים מורשים מבחוץ לדוגמה : מבקרי החשבונות של האגודות, להכניס נתונים למערכת.
 • דוחות לצורך עבודה מול החברות המבצעות סריקה.

 הפקת אישורים מה"ט

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 הפקת אישורים מה"ט

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

GES - סחר חוץ

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

GES - סחר חוץ

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 תוכניות עבודה סחר חוץ

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 תוכניות עבודה סחר חוץ

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 מערכת יוזמות סחר חוץ

 • כרגע בהקפאה

 מערכת יוזמות סחר חוץ

 • כרגע בהקפאה

  GES- צפייה בפגישות שנקבעו

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 GES - צפייה בפגישות שנקבעו

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 מערכת יועצים

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 מערכת יועצים

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 שכר עידוד

תחזקת "שושים"

 שכר עידוד

תחזקת "שושים"

 העסקת ילדים

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 העסקת ילדים

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 שביתות

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 שביתות

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 ניהול חדרי ישיבות

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 ניהול חדרי ישיבות

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 מערכת מכרזים

 • תחזוקה שוטפת

 מערכת מכרזים

 • תחזוקה שוטפת

 ניהול חדרי ישיבות

ניהול חדרי ישיבות שאינם בבניין ג'נרי, משמש כרגע את האיגוד השיתופי, ואת האגף למערכות מידע ת"א.

 ניהול חדרי ישיבות

 • ניהול חדרי ישיבות שאינם בבניין ג'נרי, משמש כרגע את האיגוד השיתופי, ואת האגף למערכות מידע ת"א.

 

 מערכת קליטת נתונים רפואיים

 • מערכת חדשה פיתוח W.S לקליטת נתונים שיועברו מטופס קליטה וייקלטו בבסיס הנתונים של המשרד, בהמשך ייתכן ויהיו גם מסכי אחזור, כרגע ממתין לאישור של ורדה )כספי(

 מערכת שליחת ברכת יום הולדת

 • העלאה לייצור

 מערכת שליחת ברכת יום הולדת

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 אפיק- המשך פיתוח והטמעת שינויים ותוספות

 • בדיקת אפשרויות להסבה\ כתיבה מחדש

 אפיק- המשך פיתוח והטמעת שינויים ותוספות הכרחיים בלבד

 • המשך בדיקת כתיבה מחדש )לא תהיה הסבה(
 • כנראה בDynamic Xrm

 עגורנאים הסבה

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 עגורנאים הסבה

 • שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 מערכת עגורנאים באינטרנט

 • המשך פיתוח והטמעת שינויים ותוספות
 • העברת המשתמשים לשיטת הזדהות והתחברות ללא כרטיס טוקן אלא באמצעות תוכנה  (Sesami)

 מערכת עגורנאים באינטרנט

 • המשך פיתוח והטמעת שינויים ותוספות
 • שיתוף בפייסבוק
 • סימנייה