דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

חזרה

פרסומי המשרד

לרשימת פרסומי המשרד והקמפיינים

 • פנקס קשר
 • דו"ח הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
 • דוח חוק חופש מידע
 • חדשות אגף להכשרה מקצועית
 • רשימת יצואנים מצטיינים
 • נספחים מסחריים בעולם
 • שייוון הזדמנויות בעבודה
 • עלונים וכרזות - צעצועים מסוכנים
 • עלון השקעות זרות ושיתוף פעולה תעשייתי
 • מרכז השקעות מסלול סיוע לתעסוקה
 • קטלוג נתוני יהלומים
 • מינהל כימיה ופיתוח בר קיימא
 • רישום ורישוי עיסוקים

 

קמפיינים

 • כנס מדען ראשי
 • כנס נספחים מסחריים
 • נציבות שיון הזדמנויות
 • סוכנות לעסקים קטנים
 • קמפיין משקולות ומידות

 

סימנייה