דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

חזרה

מינהל תעשיות

תעשיות עתירות ידע וטכנולוגיה ומוצרי צריכה ● מידע בנושאי תעשייה וסחר עולמי ● מענה לבקשות אל מרכז ההשקעות ● חוות דעת בנושא הגבלים עסקיים ● מאגדים ● קרקעות ומבנים ● רישוי ● תקינה והגנת הצרכן ועוד

טיפול בתעשיות עתירות ידע וטכנולוגיה ומוצרי צריכה

מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה פועל בארבע התחומים שלהלן:

 1. כתיבת ניירות מדיניות והמלצות להנהלת משרד הכלכלה והתעשייה בנושאים הקשורים לפיתוח מדיניות לעידוד התעשייה, כולל מציאת פתרונות וסיוע למפעלים וענפי תעשייה במשבר, מדיניות בתחום מיסוי היבוא והשפעתה על התעשייה והתעסוקה, עידוד התעשייה בפריפריה ועוד.
 2. כתיבת חוות דעת כלכליות על בקשות מצד חברות תעשיות הפונות לקבלת סיוע מכלי התמיכה וקרנות משרד הכלכלה והתעשייה מרכז ההשקעות, מינהל אזורי פיתוח, הסוכנות לעסקים קטנים.
 3. יישום וביצוע של מדיניות היבוא לישראל, כולל טיפול בחלוקת מכסות בתחום המזון המעובד, רישוי יין ומשקאות אלכוהוליים, מתן אישורים שונים לפטור ממכס ו/או מסימון. ו/או מתקן) 2ג2)
 4. תמיכה בפיתוח תשתית כח אדם טכנולוגי לטובת התעשייה, זאת באמצעות התוכניות "עתידים לתעשייה" ו"הטובים לתעשייה".

במהלך שנת2015 , מינהל תעשיות עסק וטיפל בנושאים הבאים:

תקינה והגנת הצרכן

 • השתתפות בוועדות תקינה בשיתוף עם מכון התקנים ) 6ועדות במזון).
 • שיתוף פעולה עם הממונה על הגנת הצרכן בנושאי צווים ותקנות להגנת הצרכן.
 • הפעלת נוהל חדש ליבוא גבינות קשות הביא במהלך 2015 לכניסה של 4 מותגי גבינה קשה חדשים לשוק הישראלי במחירים נמוכים מן המחיר המפוקח.
 • כתיבה והפצה של הליך תחרותי חדש ליבוא חמאה שולחנית.
 • הפעלת נוהל חדש ליבוא בשר טרי אשר יבוא לידי ביטוי בשנת 2016 , בהרחבה משמעותית של יבוא בשר טרי ובהפחתת מחיר הבשר הטרי לצרכן.
 • הקמת צוות בין משרדי להגדרת "כללי מקור למוצר ישראלי".

תחום סיוע למפעלים במשבר

 • פעולה לעדכון שיעור המכס של שמן סויה )להצלת מפעל שמן בע"מ).
 • עדכון שיטת המיסוי של ממירים )סיוע למפעל פלקסטרוניקס בע"מ באופקים, המעסיק 500 עובדים).
 • כתיבת חוות דעת להעלאת זמנית של שיעור המכס על גלוקוז ועמילן )סיוע למפעל גלעם בע"מ המעסיק 250 עובדים).
 • כתיבת חוות דעת שוטפות למרכז השקעות, מינהל פיתוח אזורי תעשייה, והסוכנות לעסקים קטנים.

ארגונים והסכמים בינלאומיים

 • בדיקה והכנת סקירות בענפי תעשיית תחום מוצרי הצריכה לצורך בחינת הצטרפות להסכמי סחר עם מדינות או גושים כלכליים, כל זאת תוך שת"פ ודיונים משותפים עם מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה.
 • עבודה על עדכון הפרק החקלאי בהסכם האס"ח עם קנדה, עבודה על הסכם 2-ITA.
 • סיוע לעבודה על הסכם להפחתת מכסים על מוצרים ידידותיים לסביבה.

הוראות מנכ"ל

 • עדכון הוראת מנכ"ל 2.7) חלוקת מכסות(
 • עדכון הוראת מנכ"ל 2.8) מכסות ליבוא בדים ומצעים מפקיסטאן ובנגלדש(
 • עבודה על עדכון הוראת מנכ"ל  2.5)פיקוח על יבוא יין ומשקאות אלכוהוליים).

שונות

 • חברות בדירקטוריונים, מועצות ייצור, ופעילות בוועדות יבוא.
 • שיתוף פעולה וקביעת מדיניות יבוא עם משרד החקלאות ומשרד הבריאות וכן לקיחת חלק במרכז ההשקעות בחקלאות.
 • ייצוג המשרד בוועדות הכנסת בעיקר וועדת הכלכלה, וועדת העבודה והרווחה.

מרכז השקעות
מתן חוות דעת על בקשות לתמיכה המוגשות למרכז השקעות במשרד הכלכלה והתעשייה:

 • בשנת 2009 טופלו במינהל 89 בקשות מהן 48 בקשות להרחבות/הקמות
 • בשנת 2010 טופלו במינהל 271 בקשות מהן 63 בקשות להרחבות/הקמות
 • בשנת 2011 טופלו המינהל 210 בקשות מהן כ90- בקשות להרחבות/הקמות
 • בשנת 2012 טופלו במינהל 185 בקשות מהן כ145- בקשות להרחבות/הקמות
 • בשנת 2013 טופלו במינהל 105 בקשות מהן כ90- להרחבות/ הקמות
 • בשנת 2014 טופלו במינהל 187 בקשות מהן כ90- בקשות להרחבות/הקמות
 • בשנת 2015 טופלו במינהל 153 בקשות מהן כ45- בקשות להרחבות/הקמות

קרקעות ומבנים באיזורי פיתוח
מתן חוות דעת על בקשות להקצאת קרקע המוגשות למינהל איזורי פיתוח במשרד הכלכלה והתעשייה:

 • בשנת 2009 טופלו 103 בקשות להקצאת קרקעות ללא מכרז באזורי פיתוח.
 • בשנת 2010 טופלו 145 בקשות להקצאת קרקעות ללא מכרז באזורי פיתוח.
 • בשנת 2011 טופלו 160 בקשות להקצאות קרקע ללא מכרז באזורי פתוח.
 • בשנת 2012 טופלו 140 בקשות להקצאות קרקע ללא מכרז באזורי פיתוח.
 • בשנת 2013 טופלו 206 בקשות להקצאות קרקע ללא מכרז באזורי פיתוח.
 • בשנת 2014 טופלו 190 בקשות להקצאות קרקע ללא מכרז באיזורי פיתוח.
 • בשנת 2015 טופלו 223 בקשות להקצאות קרקע ללא מכרז באיזורי פיתוח.

עיצוב מוצר

 • בשנת 2012 המינהל טיפל ב61- פניות לקרן עיצוב המוצר.
 • בשנת 2014 המינהל טיפל ב58- פניות לקרן עיצוב המוצר.
 • בשנת 2015 המינהל טיפל ב72- פניות לקרן עיצוב המוצר.

עובדים זרים
מתן חוות דעת על בקשות לאישור עובדים זרים המוגשות לרשות לאוכלוסין:

 • בשנת 2009 התקבלו 80 בקשות.
 • בשנת 2010 טופלו 40 בקשות.
 • בשנת 2011 טופלו 93 בקשות.
 • בשנת 2012 טופלו 113 בקשות.
 • בשנת 2013 טופלו 43 בקשות.
 • בשנת 2014 טופלו 51 בקשות.
 • בשנת 2015 טופלו 50 בקשות.

תיקוני מיסים
מתן חוות דעת על בקשות לרשות המיסים לשינויים במיסים ליבוא מארצות שלישיות:

 • בשנת 2009 טופלו 10 בקשות.
 • בשנת 2010 טופלו 7 בקשות.
 • בשנת 2011 טופלו 3 בקשות.
 • בשנת 2012 טופלו 4 בקשות.
 • בשנת 2013 טופלו 12 בקשות.
 • בשנת 2014 טופלו 6 בקשות.
 • בשנת 2015 טופלו 15 בקשות.

רישוי בתחום הייבוא
רשיונות יבוא
הנפקת רשיונות ליבוא חומרי גלם וטובין בכל ענפי התעשיות עתירות הידע והטכנולוגיה: בתחומי התקשורת, התוכנה, הציוד הרפואי, האלקטרוניקה, החשמל, המתכת ומוצרי מתכת, מכונות, תעשיות הרכב והתעופה. וכן בתחומי מוצרי הצריכה: מזון, הלבשה, תעשיות קלות.

 • בשנת 2010 הונפקו במינהל 5,432 רישיונות יבוא
 • בשנת 2011 טופלו במינהל 6,555 רישיונות יבוא
 • בשנת 2012 הונפקו 4,678 רישיונות יבוא.
 • בשנת 2013 הונפקו 4,968 רישיונות יבוא.
 • בשנת 2014 הונפקו 4,839 רישיונות יבוא.
 • בשנת 2015 הונפקו 4,683 רישיונות יבוא.

אישורי 2ג2 
מתן אישורים שונים לפטור ממכס ו/או מסימון ו/או מתקן:

 • בשנת 2010 הופקו 3,143 אישורים
 • בשנת 2011 הופקו 3,319 אישורים
 • בשנת 2012 הופקו 3,754 אישורים.
 • בשנת 2013 הופקו 3,675 אישורים.
 • בשנת 2014 הופקו 3,252 אישורים
 • בשנת 2015 הופקו 3,420 אישורים

אישורי מנכ"ל לפטור ממיסים ביבוא

 • בשנת 2009 הונפקו 87 אישורי מנכ"ל לפטור ממיסים ביבוא.
 • בשנת 2010 הופקו 169 אישורי מנכ"ל לפטור ממסים ביבוא.
 • בשנת 2011 הופקו 234 אישורי מנכ"ל לפטור ממסים ביבוא.
 • בשנת 2012 הופקו 166 אישורי מנכ"ל לפטור ממיסים ביבוא.
 • בשנת 2013 הופקו 194 אישורי מנכ"ל לפטור ממיסים ביבוא.
 • בשנת 2014 הופקו 246 אישורי מנכ"ל לפטור ממיסים ביבוא.
 • בשנת 2015 הופקו 240 אישורי מנכ"ל לפטור ממיסים ביבוא.

רישיונות בתחום היין והמשקאות האלכוהוליים

 • בשנת 2010 הופקו 3,558 אישורים מיוחדים ליבוא של משקאות משכרים.
 • בשנת 2011 הופקו 3,532 אישורים מיוחדים ליבוא של משקאות משכרים.
 • בשנת 2012 הופקו 3,464 אישורים מיוחדים ליבוא של משקאות משכרים.
 • בשנת 2013 הופקו 3,587 אישורים מיוחדים ליבוא של משקאות משכרים.
 • בשנת 2014 הופקו 3,080 אישורים מיוחדים ליבוא של משקאות משכרים.
 • בשנת 2015 הופקו 3,633 אישורים מיוחדים ליבוא של משקאות משכרים.

מכסות ליבואני מזון

 • בשנת 2011 טופלו במינהל 4,778 פניות לקבלת מכסות ליבוא בתחום המזון.
 • בשנת 2012 טופלו במינהל 3,148 פניות לקבלת מכסות ליבוא בתחום המזון.
 • בשנת 2013 טופלו במינהל 3,000 פניות לקבלת מכסות ליבוא בתחום המזון.
 • בשנת 2014 טופלו במינהל 2,560 פניות לקבלת מכסות ליבוא בתחום המזון.

יצירת תשתית כוח אדם טכנולוגי לתעשייה:

תכנית עתידים לתעשיה
קידום סטודנטים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית לעבודה טכנולוגית בתעשיה.

 • בשנת 2010 נכללו 300 סטודנטים.
 • בשנת 2011 נכללו 204 סטודנטים.
 • בשנת 2012 נכללו 180 סטודנטים.
 • בשנת 2013 נכללו 225 סטודנטים.
 • בשנת 2014 נכללו 254 סטודנטים.
 • בשנת 2015 נכללו 260 סטודנטים.

תכנית הטובים לתעשייה
התכנית מיועדת לעודד סטודנטים בתחומי ההנדסה לעבוד במפעלים באזורי עדיפות לאומית.

 • בשנת 2011 אושרו 37 סטודנטים )פנו 44 איש).
 • בשנת 2014 אושרו 54 סטודנטים )פנו 68 איש).
 • בשנת 2015 אושרו 37 סטודנטים )פנו 43 איש).

סימנייה