דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

חזרה

מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים

מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים הינו יחידה מקצועית משרד כלכלה ותעשייה המטפלת בנושאים הקשורים לענפי היהלומים, התכשיטים ואבני החן

המינהל משמש כחוליה מקשרת בין תעשיות היהלומים, אבני החן והתכשיטים לבין משרד הכלכלה בפרט, ומשרדי הממשלה בכלל.
מינהל היהלומים משמש גם כתחנת מכס בלעדית בארץ ליבוא ויצוא של יהלומי גלם, יהלומי תעשייה ויהלומים מלוטשים.

המינהל אחראי על הפעלת "צו הפיקוח על היהלומים יבואם-יצואם 1979" ומתן רישיונות לעיסוק ביהלומים. כמו כן, עוסק המינהל במתן המלצות לוויזות לקניינים מחו"ל, וחידושי וויזות למנהלי חברות )אזרחים זרים( בישראל, כמו גם וויזות לביקור בני משפחה של מנהלי חברות בארץ (אזרחים זרים(.

המינהל בוחן תכניות השקעה למפעלים מאושרים וממליץ בפני מינהלת מרכז ההשקעות. במידת הצורך, המינהל אף בוחן בקשות של יצואנים לסיוע במסגרת כלי הסיוע השונים לחברות.
הנהלת המינהל מייצגת את מדינת ישראל בכנסים בינלאומיים בתחום עיסוקם ובכנסים שנתיים של תהליך קימברלי לסחר ביהלומי גלם.

להלן פעילויות שביצע המינהל במהלך שנת 2015 :

רגולציה של תעשיות היהלומים

רישיונות עיסוק ביהלומים:
מתן רישיונות מהמפקח על היהלומים, בהתאם לסוג הפעילות: יצרן, סוחר, צורף.
בשנת 2015 חודשו רישיונות לכ 2423- בעלי רישיונות קיימים עפ"י החלוקה הבאה: סחר, יצרן, צורף. הופקו 177 רישיונות חדשים.

פעילות תחנת מכס יהלומים ואבני חן:
תחנת המכס מופעלת ע"י 3 מעריכי יהלומים, עובדי המינהל. כל משלוחי היבוא של יהלומים לישראל עוברים בדיקה פיזית ומשתחררים אך ורק בתחנת המכס המופעלת ע"י מינהל היהלומים. ע"פ הנחיית הנהלת מכס נתב"ג, משוחררים בתחנת המכס שבמינהל, גם משלוחים של אבנים יקרות וחצי יקרות )פטורות ממיסים ומכס). כל משלוחי היבוא והיצוא מוזנים ע"י המינהל, ונתונים סטטיסטיים מועברים למל"מ וללשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לקראת סוף2015 , פרש עובד תחנת המכס לגימלאות, ונותרו 2 מעריכים. במקביל, הוארכה התקשרות לשנה שנייה עם 2 מעריכים חיצוניים )מיקור חוץ).
בשנת 2015 המשיך תהליך הטיפול בטופס יצוא מקוון, לאחר שתהליכי היבוא המקוון , הושלמו. כל משלוחי היצוא בין באמצעות חברות השילוח ובין באמצעות נוסע מזדמן, ישודרו באופן מקוון ותתבצע בקרה מלאה של מינהל היהלומים על השידורים, בתיאום הנהלת מכס נתב"ג. גם מהלך זה, יאפשר שיפור והתייעלות העבודה בתחנת המכס, תוך יצירת חדשנות וקידמה טכנולוגית.
תהליך עיבוד הטופס נמצא בשלבים מתקדמים, וממתין לאישור הנהלת המכס.

תפישות במהלך שנת 2015 הועברו למינהל היהלומים/תחנת המכס שבפיקוח,  10תפיסות של יהלומים מאולם הנוסעים בנתב"ג ותחנות מכס נוספות בשווי כולל של מעל160,000 $ לצורך ביצוע הערכה לרשויות המכס. כמו כן, ארעו 13 תפישות של תכשיטים ודברים אחרים בתחנת המכס  בפיקוח,בעת שחרור חבילות יהלומים.

תהליך קימברלי:
החל מתאריך 1.1.2003 נכנסו לתוקף ההוראות המחייבות של תהליך קימברלי, והופעלה שיטת התיעוד והפיקוח על הסחר ביהלומי גלם. ישראל הייתה המדינה הראשונה בעולם שהנפיקה תעודת קימברלי.
כ-80 מדינות חברות בהסכם קימברלי, כולן התחייבו להפעיל את שיטת התיעוד והפיקוח, ולסחור רק עם מדינות שהתקבלו כחברות וממלאות אחר התנאים והדרישות שהתקבלו בכנס המדינות החברות.
נציגי המינהל הינם חברים נבחרים בוועדות העבודה השונות של תהליך קימברלי ומשתתפים בדיונים ובתהליך קבלת ההחלטות.
בשנת 2015 אנגולה כיהנה כיו"ר התהליך ובשנת 2016 תכהן דובאי. המדינה הסגנית לשנת 2016 הינה אוסטרליה, כך שישיבות תהליך קימברלי לשנת 2017 יתקיימו באוסטרליה.
בשנת 2015 הונפקו 3895 תעודות קימברלי ביצוא יהלומי גלם לחו"ל, והתקבלו תעודות קימברלי ביבוא גלם לישראל, ממדינות שונות בעולם מהן: הודו, מדינות האיחוד האירופי, רוסיה, דרום אפריקה, תאילנד.

מתן שירותים ייחודיים לתעשייה

מפגש בין יהלומנים ותכשיטנים:

  • כמדי שנה, גם בשנת 2015 התקיימה תערוכת התכשיטים המקצועית במרכז הירידים בגני התערוכה בת"א. בתערוכה השתתפו כ-100 מציגים מענף התכשיטים, היהלומים ואבני החן, וזאת במסגרת שיתוף הפעולה בין יהלומנים לבין יצרני תכשיטים. תערוכה זו יועדה לשוק המקומי והבינלאומי והתבטאה בתנועה ערה של מבקרים וקניינים שהגיעו מחו"ל.
    התערוכה אורגנה ע"י קבוצת "שטיר" בחסות משרד הכלכלה, מכון היצוא, מכון היהלומים הישראלי ואיגוד תעשייני התכשיטים בישראל.
  • התקיים יום עיון במתחם הבורסה לכ-100 יהלומנים העוסקים בתכשיטים משובצים מלווה במרצים אורחים, שהעבירו מידע עדכני לגבי התנהלות בסחר בתכשיטים.

בשנת 2015 טופלו 18 בקשות לפטורים מסימון תקן זהב במכון התקנים על-פי סעיף 2ג 2 לצו יבוא חופשי. העילות לפטורים: ייצור נוסף ביבוא, תוספת לקולקציה קיימת, יבוא לצורך תצוגה בשוק מקומי ועוד. בשנת 2015 נתקבלה בקשה אחת ממפעל תכשיטים לצורך מתן חוות דעת למרכז השקעות, אישור השקעות/הרחבות במפעל.

ויזות לקנייני יהלומים מחו"ל:
במהלך 2015 נשלחו 291 המלצות למשרד הפנים וליחידת ההיתרים, רשות ההגירה ומעברי גבול במשרד הפנים, ושגרירויות ישראל במדינות השונות, בגין מתן ויזות לקנייני יהלומים המבקשים להגיע ארצה לצורך מסחר ביהלומים, והמלצות לאשרות שהייה ועבודה בארץ.

ועדות ענפיות:
נציגי הנהלת המינהל השתתפו בשנת2015 , כבשנים קודמות, כחברים בוועדות הקשורות לענפי התכשיטים והיהלומים במוסדות כגון מכון היהלומים, התאחדות תעשייני היהלומים. נציגי הנהלת המינהל נמנים על חברי ועדות ביקורת, מערכת "היהלום", ועדת ביטחון, ועדה טכנולוגית, ועדת גלם ועוד, במסגרת קבוצת "מכון היהלומים הישראלי".

ארגונים והסכמים בינלאומיים

אמנת וינה למתכות יקרות
ישראל הצטרפה בשנת 2005 כמדינה חברה בארגון בינלאומי של כ 19- מדינות באירופה, המבצעות סחר הדדי במתכות יקרות, ומחתימות תכשיטים בסימון בינלאומי אחיד .CCM
ישראל משתתפת באופן קבוע בדיוני האמנה, המתקיימים פעמיים בשנה.
גם במהלך שנת 2015 התקיימו שני כנסי עבודה לנושא האמנה. אחד הכנסים התקיים בספטמבר בלונדון, בו ציינו חגיגות 40 שנה לאמנה, וישראל נבחרה לשמש כיו"ר דיוני האמנה לשנתיים הבאות!!!
תהליך קימברלי - תהליך זה מבקש למנוע סחר ביהלומי דמים לצורך מימון פעילות טרור בקרב תנועות מהפכניות של מורדים במדינות שונות.
בשנת 2015 התקיימו 2 מפגשים שנתיים, כמדי שנה: כנס ועדות עבודה של התהליך וכנס שנתי. הנהלת מינהל היהלומים חברה בכל ועדות העבודה כגון: קבלת מדינות חברות, סטטיסטיקה, נהלים והסדרים, מוניטוריג וכו'.

חוקים, צווים, תקנות ותקנים

חוק איסור הלבנת הון:
בשנת 2014 פורסם החוק לאיסור הלבנת הון ותכניו הובאו לידיעת קהל היהלומנים במסגרת 2 ימי עיון שהתקיימו בבורסה, בשיתוף הרשות להלבנת הון והנהלת הבורסה.
מינהל היהלומים משמש רגולטור מטעם הרשות להלבנת הון לצורך תהליך הבדיקות הדרושות מתוקף החוק. מהלך זה כרוך בתוספת כוח אדם מקצועי שכפי הנראה ייעשה באמצעות מיקור חוץ, ובליווי ותמיכה של הרשות להלבנת הון.
החל מימים אלה מתקשר המינהל למשרד רואי חשבון במטרה להתחיל בביצוע בדיקות הכרת הלקוח לפני ביצוע עיסקה, מינוי ממונה למניעת הלבנת הון בביצוע עיסקאות שמעל 50,000 ₪ וכן הלאה.

צו הפיקוח על היהלומים
מינהל היהלומים בתיאום עם המחלקה המשפטית גיבש את מסמכי החוק לתחום היהלומים. לאחר קבלת הערות אחרונות מצד הגורמים הרלבנטיים, ייעלה לאישור הכנסת.

ביקורת בחנויות
נציגת מינהל היהלומים מבצעת ביקורת בחנויות תכשיטים באזור ת"א, מתוקף חוק התקנים, תקן הזהב299 , מדי חודש. במהלך שנת 2015 בוצעו ביקורות ב56- חנויות באזור ת"א והסביבה בלווית עובד מכון התקנים, שמשמש כגוף המקצועי של התקינה במסגרת הביקורת.

סברה ונתונים סטטיסטיים
הסברה בארץ ובחו"ל לגבי ענפי היהלומים, אבני חן ותכשיטים. אחת לרבעון, מפרסם המינהל נתונים על התפתחויות הסחר ביהלומים לגבי אותו רבעון ונתוני יצוא התכשיטים למדינות העולם, כמו גם המדינות המובילות ביצוא יהלומים מישראל
אחת לשנה מפרסם המינהל נתונים שנתיים לגבי היקף היבוא והיקף היצוא של ענפי היהלומים והתכשיטים, וכן את רשימת 25 היהלומנים המובילים ביצוא, לאותה שנה.

סימנייה