דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

חזרה

בעלי תפקידים

לרשימת הבכירים, ראשי האגפים ויחידות הסמך של המשרד

בעלי תפקידים בכירים וראשי אגפים

ראש הממשלה בנימין נתניהו - שר הכלכלה והתעשייה

עמית לנג - מנכ"ל המשרד

ינון אלרועי - משנה ומ"מ מנכ"ל, תחום תעשייה

מיכל צוק - משנה מנכ"ל, תחום תעסוקה

זיוה איגר - ממונה השקעות זרות ושת"פ תעשייתי

אבי חסון - המדען ראשי

רועי פישר - סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש

עו"ד מיכל אטלן - היועץ המשפטי

שולי אייל - מנהל אגף בכיר הכשרה מקצועית ופיתוח כ"א

רן קיוויתי - מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

עו"ד מירון הכהן - רשם האגודות השיתופיות

שירה קווה - ראש אגף בכיר תקשורת הסברה ופרסומים

מרים כבהא - נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה

נחום איצקוביץ - מנהל מרכז השקעות

יוסי שטיינברג - חשב המשרד

אוהד כהן - מנהל מינהל סחר חוץ

עודד דיסטל - מנהל המטה לקידום השקעות

דני טל - ממונה על היצף

יגאל צרפתי מנהל מינהל אזורי תעשייה

מיכל פינק - מנהל אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון מדיניות

בני פפרמן - מנהל מחקר וכלכלה

גלית יעקובוב מנהלת אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך

יפה סולימני - מנהלת מינהל אכיפה והסדרה

עו"ד שלמה יצחקי - מנהל היחידה ליחסי עבודה

דורון אברהמי - מנהל מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא

יאיר שירן - מנהל מינהל תעשיות

איגור דוסקולוביץ מ"מ מנהל מינהל תקינה

שמואל מרדכי - מנהל מינהל יהלומים ואבני חן ותכשיטים

שמעון ברונר - מנהל אגף בכיר מחשוב ומערכות מידע

ורדה אדוארס - מנהלת מינהל בטיחות ובריאות תעסוקתית

משה טומשובר - מנהל היחידה לתיאום מעקב בקרה למכרזים

גבי בכר - מנהל מינהל חרום

מיכל אבגנים - מנהלת אגף רישוי ורישום עיסוקים

דוד שטיינמיץ - מנהל אגף בכיר תקציבים תמחיר ופיקוח על מחירים

הילה זוהר אביטל - המבקרת הפנימית

נאוה זקן - ממונה מחוז ירושלים

ציפי שנקמן - ממונה מחוז תל-אביב והמרכז

ריאד אברהים - ממונה מחוז חיפה והצפון

אמיר מדינה - ממונה מחוז באר-שבע והדרום

 

יחידות סמך של המשרד

המכון היצוא הישראלי לשיתוף פעולה בינלאומי
רח' המרד 29 תל-אביב

אשרא חברה לביטוח סיכוני סחר חוץ
דרך מנחם בגין 65 תל-אביב

שרות התעסוקה הישראלי
רח' קפלן 2 ירושלים

ג'וינט ישראל תב"ת תנופה בתעסוקה
שד' רופין גבעת הג'וינט ירושלים

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
רח' הבונים 2 בית הבונים

מכון התקנים הישראלי
רח' חיים לבנון 42 רמת אביב

המועצה הישראלית לצרכנות
רח' החשמונאים 88 תל-אביב

רשות ההגבלים העסקיים
רח' כנפי נשרים 22 ירושלים

מוסד לבטיחות וגהות
רח' מזא"ה 22 תל-אביב

הרשות לסחר הוגן u1493 ולהגות הצרכן
רח' בית הדפוס 12 ירושלים

 

 

 

סימנייה