דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

עידוד מו"פ בקלינטק

קלינטק במסגרת קרן המו"פ, חממות, מגנ"ט, תנופה, תחליפי נפט, שת"פ בינלאומי ● מרכז טכנולוגי לאנרגיות מתחדשות ● תכנית תחליפי נפט לתחבורה

סיוע לתעשייה המסורתית

תעדוף התעשייה המסורתית במסגרת קרן המו"פ ● מכינת מו"פ לחברות תעשייה מסורתית ● סיוע למכוני מחקר

תכניות מיוחדות

מו"פ עסקי בחקלאות ● מרכזי מו"פ פיננסי ● תכנית לעידוד פיתוח פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ● "מימד" - מינוף מו"פ דואלי צבאי/בטחוני ומסחרי ● עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל ● קידמ"ה - קידום מו"פ להגנת מרחב הסייבר ● השבת אקדמאים

סיוע ומימון לתכניות מו"פ

תכנית התמיכה המרכזית בלשכת המדען הראשי, לתמיכה במו"פ תעשייתי לפיתוח מוצרים תחרותיים ותהליכים, הפועלת מתוקף החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

סימנייה