דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

המדען הראשי

לשכת המדען הראשי (המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי) במשרד הכלכלה פועלת מתוקף החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה. קראו עוד על הגוף המופקד על החדשנות בישראל

סימנייה