דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

אגף בכיר – תקציב, תמחיר ופיקוח על המחירים

תקציב משרד הכלכלה לשנת 2013 הסתכם בכ-5.6 מיליארד ₪ . בשנה זו אוחדו וצומצמו סעיפי התקציב המאפשר למשרד ניוד וניצול מרבי של התקציב

סימנייה