דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

חוקים באחריות משרד הכלכלה

משרד הכלכלה אחראי על ביצועם של חוקים רבים במגוון נרחב של תחומים. כ-80 חוקים (וחיקוקים בעלי תוכן שווה ערך לחוק) המצויים באחריות ישירה של שר הכלכלה בין לבדו ובין בשיתוף עם שר אחר (בתחום משפט העבודה) + מאות תקנות, כללים וצווים מכוחם

סימנייה