דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

רישום מהנדסים ואדריכלים

המחלקה לרישום מהנדסים ואדריכלים היא הגוף המנהלי, שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח -1958

סימנייה