דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

האגף לאיגוד שיתופי

רשם האגודות השיתופיות הנו רגולטור להסדרה, פיקוח ובקרה של פעילותן התקינה והיעילה של אגודות שיתופיות (קואופרטיבים) בארץ

סימנייה