דילוג לתוכן

אגף לפיתוח כח אדם להכשרה מקצועית

הסרת חסמי ייצור ותעסוקה בפני מגזרים שונים המתקשים להשתלב בשוק העבודה, דרך הכשרות מקצועיות, הקלות על רכישת מקצוע, פיקוח על הקורסים הקיימים ועוד

סימנייה