דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

אגף לפיתוח כח אדם להכשרה מקצועית

הסרת חסמי ייצור ותעסוקה בפני מגזרים שונים המתקשים להשתלב בשוק העבודה, דרך הכשרות מקצועיות, הקלות על רכישת מקצוע, פיקוח על הקורסים הקיימים ועוד

סימנייה