דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הינה הגוף הממשלתי האמון על הטיפול בכלל העסקים הקטנים והבינוניים בישראל ופועלת בכדי לקדם תכניות סיוע חדשות, אשר אמורות לשפר את מצבם של עסקים קיימים ויזמים חדשים

סימנייה