דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה

נציבות השוויון פועלת למיגור האפליה והטמעת ערכי השוויון בשוק העבודה ומבקשת להתמודד עם קשיי האכיפה במישור האזרחי

סימנייה