דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

המטה לקידום השקעות

המטה לקידום השקעות (Invest in Israel), כשמו כן הוא, הינו הגוף האחראי על קידום השקעות לישראל. מטרת העל של המטה הינה הגדלת היקף ההשקעות הזרות הישירות בישראל

סימנייה