דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

מרכז ההשקעות

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה פועל מכוח החוק לעידוד השקעות הון, שמהווה אמצעי מרכזי במדיניות עידוד והגברת הצמיחה הכלכלית בישראל

סימנייה