דילוג לתוכן

חזרה

דיווח הממונה על חוק חופש המידע שנת 2013

משרד הכלכלה הינו משרד המוביל את הכלכלה החברתית בישראל על מנת לעודד צמיחה ולהביא לפיתוח בר קיימא של המשק בכלל והפריפריה בפרט. המשרד פועל לעודד את המעבר מהתעשייה המסורתית לתעשייה מתקדמת וקידום מעמדם של עובדים, מעסיקים וצרכנים. חיזוק והעצמת אפיקי הסחר והתעשייה

בשנת 2013 הסתכמו ההכנסות בגין תשלום אגרה והפקת המידע - ב 17,879. 48- ₪.

בשנת 2013 טיפלה הממונה ב 466- בקשות. רוב הבקשות אשר התקבלו הינן בתחומים -

 • מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית: תאונות עבודה, חשיפת עובדים לרעש ולחומרים מסוכנים.
 • מרכז ההשקעות: אישורים ומענקים אשר נתנו לחברות במסגרת חוק השקעות הון.
 • מינהל הסדרה ואכיפה: נתונים על מפעלים אשר קיבלו היתרים לעבודה בשעות נוספות בשבת ויום מנוחה, מתן רישיונות לחברות כוח אדם והעסקת בני נוער בחופשות.
 • צרכנות: נתונים על קנסות אשר הוטלו על חברות ובתי עסק בגין אי הצגת מחירים, ואי עמידה בסחר הוגן.
 • יחסי עבודה: רישום הסכמים קיבוציים, נתונים על סכסוכי עבודה והשבתת המשק.
 • איגוד שיתופי: מידע על פירוק איגודים שיתופיים.
 • רישום מהנדסים ואדריכלים: מידע על מהנדסים ואדריכלים הרשומים בפנקס המהנדסים ואדריכלים.
 • הכשרה מקצועית: פתיחת מכללות להכשרת מבוגרים ודורשי עבודה בהם חיילים משוחררים מובטלים עולים חדשים ואקדמאים במטרה לשלבם בשוק העבודה.
 • תקינה: אכיפת מילוי הוראות התקן הרשמי על פי הוראות החוקים והתקנים. בקשות ומידע על תקנים רשמיים.
 • אזורי פיתוח: מידע על מענקים אשר ניתנים למפעלי תעשייה באזורי הפיתוח. בפריפריה ובישובי המיעוטים.
 • עסקים קטנים ובינוניים: מידע על מימון לעסקים קטנים ובינוניים, תכניות, תנאי זכאות.
 • מעונות יום ומשפחתונים: מידע על תעריפי מעונות יום משפחתונים וצהרונים. תמיכות לבינוי מענות ומכרזים להפעלת צהרונים.

 

מידע אודות בקשות

הערה: המידע אשר נמסר כמידע חלקי כולל בתוכו יותר מסעיף 1

מידע אודות בקשות שסורבו

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו

בשנת 2013 הוגשו 2 עתירות לבית משפט:

עת'מ  44150/10/13 - מריאן פוליפודי נ' מדינת ישראל - משרד הכלכלה

העותר פנה למשרד ומבקש לקבל מידע בנוגע אליו וגם בנוגע לבודקים מקצועיים וחקירות שנערכו נגדם. הממונה דחתה את הבקשה על בסיס חסיון של הגנה על פרטיות בחוק חופש המידע, ובחוק הגנה על פרטיות. ומכאן העתירה.
התיק עדיין מצוי בדיון וטרם התקבלה החלטה.

 

עת'מ  9898/10/12- יורם ישראל נ' מדינת ישראלמשרד הכלכלה ואחרים

העותר פנה לממונה על חוק חופש המידע בבקשה לקבל מידע אודות מענקים שקיבל דרור לדרמן. הממונה השיבה כי לא ניתן למסור המידע מכוח סעיפי 9(ב)(4) ופגיעה בסוד מסחרי ופגיעה בערך כלכלי של הפרויקט. 9(ב)(7) לחוק חופש המידע מידע שהגיע לידי הרשות הציבורית שאי גילויו היה תנאי למסירתו. בית משפט המחוזי דחה את העתירה בשל מניעיו של העותר ובשל הגנה על פרטיות. על כך הגיש העותר ערעור לעליון. טרם התקבלה החלטה בתיק. 

 

התקשרות עם הממונה על חוק חופש המידע

תורג'מן בת-שבע | רח' בנק ישראל 5 | ירושלים

טלפון 02-6662305 | פקס 02-6662923 |

דוא"ל: batsheva.turjeman@economy.gov.il

דו"ח חוק חופש מידע יפורסם באתר אינטרנט של משרדנו:

http://www.economy.gov.il/

סימנייה