דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

חזרה

שיווק ופרסום

לרשימת פרסומי המשרד והקמפיינים

פרסומים:

 • מדריך כלי סיוע לתעסוקה לתעשייה ולעסקים
 • מעונות יום ומשפחתונים - חוברת הדרכה ורישום
 • סטנדרטים להפעלת מעונות
 • עלון עיצוב תעשייתי, חונכות עסקית, סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
 • דף מידע זכויות לנוער העובד - עלון
 • חוק שכר מינימום - עלון
 • דו"ח חוק חופש מידע
 • רשימת תקנים ישראליים רשמיים - חוברת
 • חדשות האגף להכשרה מקצועית - מגזין
 • רשימת יצואנים מצטיינים - חוברת
 • רשימת נספחים מסחריים - חוברת
 • שיוויון הזדמנויות בעבודה - דו"ח שנתי
 • שימוש בצעצועים מסוכנים - עלון הסברה
 • פעילות רשפ"ת )רשות לשיתוף פעולה תעשייתי( - עלון
 • סחר חוץ - ציוד רפואי - חוברת
 • מינהל סביבה ופיתוח בר- קיימא - מידע על חקיקה בתחום כימיקלים בעולם
 • מרכז השקעות - עלון מסלולי סיוע
 • נתוני יצוא יהלומים - קטלוג
 • תעסוקת הורים יחידים - עלון
 • תוכנית סיוע במימון פתרונות - עלון
 • רישום ורישוי מהנדסים - חוברת
 • MIGA - מדריך עבודה מול מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 • פעילות מרכז ההשקעות - חוברת

 

קמפיינים:

 • כנס מו"פ: כנס מדען ראשי - כרזות, רול אפ
 • כנס עיצוב תעשייתי - תעודות, רול-אפ
 • חוקי עבודה - הסדרה ואכיפה - חוק הגברת האכיפה בדיני העבודה
 • תעשייה מסורתית - מדען ראשי
 • נפילות מגובה - בטיחות בעבודה
 • כנס נספחים מסחריים - גלויות סרט תדמית
 • תוכנית האצת המשק - חוברות, מפות, סימניות, כרזו
 • הורים יחידים - ג'ינגלים כרזות פליירים
 • נציבות שיויון הזדמנויות בעבודה
 • כחול לבן - עידוד רכישת מוצרים מתוצרת מקומית
 • אגף שילוב אוכלוסיית יחודיות בעבודה - הפנינג תעשיה בדרום
 • סוכנות לעסקים קטנים - הגברת המודעות לשינויים בחוק המע"מ
 • המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות - שילוב אנשים עם מוגבלויות למעגל התעסוקה.

 

סימנייה