דילוג לתוכן

חזרה

אישורי תמיכה לשנת 2013

תמיכה לסטודנטים, למוסדות ציבור ולגופים אחרים


2. תמיכה לגופים אחרים לצורך החלפת רכיבי אסבסט במעונות יום מוכרים

3. תמיכה למוסדות ציבור לצורך החלפת רכיבי אסבסט במעונות יום מוכרים

4. תמיכות למוסדות ציבור המעניקים מידע, ייעוץ וסיוע לעובדים

5. תמיכות למוסדות ציבור הפועלים לקידום קוד מרצון בתחום זכויות עובדים

6. תמיכה לסטודנטים מהמגזר החרדי שיחלו לימודיהם בשנת הלימודים התשע"ב בלימודים לתואר הנדסאי, לרבות במכינה טכנולוגית, במכללות שבפיקוח המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע אושרה תמיכה ל 284- סטודנטים בסכום כולל של 6,372,610.

7. תמיכה בסטודנטים במסגרת תוכנית "עתידים לתעשייה".
לשנת הלימודים תשע"ג אושרה תמיכה ל 189- סטודנטים בסכום כולל של 945,000.

 

סימנייה