דילוג לתוכן

הגנה על מאגרי מידע

רישום והגנה על מאגרי המידע במשרד הכלכלה, הרשומים עפ"י חוק הגנת הפרטיות ה-תשמ"א 1981, פרק ב"הגנה על הפרטיות במאגרי מידע" - סה"כ 30 מאגרי מידע (ראה בנספח – ה' לדו"ח זה)
חזרה

אגף מערכות מידע

האגף למערכות מידע ממקד את פעילותו בשנת 2013 בשיפור השירות לאזרח, ובייעול ושיפור תהליכי עבודה

תחומי המיחשוב שאושרו לשידרוג ופיתוח במסגרת התקציב של 2013:

  • מירכוז פעילויות: שרתים מרכזיים, איחסון וגיבוי מרכזי, ניהול מרכזי של סביבות מחשב ותהליכי מיחשוב.
  • טכנולוגיית אינטרנט כטכנולוגיה מובילה ושידרוג אתר המשרד תוך מתן דגש על ממשל זמין.
  • הרחבת כל נושא הטפסים הממוחשבים וחיבורם ויישומים ייעודיים תוך שימוש בתשתית המטפלת בתהליכי עבודה ממוחשבים.
  • שידרוג ושיפור אבטחת המידע ורמת השירות הניתנת למשתמשי המשרד.

 

סימנייה