דילוג לתוכן

חזרה

פיקוח מקצועי פדגוגי

פעולות הפיקוח מקצועי פדגוגי בשנת העבודה 2013

הפיקוח המקצועי פדגוגי מבצע פעולות הערכה, יעוץ, הנחייה ובקרה פדגוגית ומקצועית על קורסי ההכשרה, לכל האוכלוסיות שבטיפול האגף )נוער, מבוגרים, הסבת אקדמאים, חיילים משוחררים - במסלולי הכשרת יום/ערב( ובכלל זה הערכת מוסדות למכרז, אישור מבנה ותשתיות הכשרה, אישור והנחיית סגל ההוראה, פיקוח מקצועי פדגוגי על יישום תוכנ"ל.
כמו כן, ממליץ למחוזות בנושא פתיחת קורסים לעניין הפיקדון לחיילים משוחררים.
מערך הפיקוח המקצועי פדגוגי מהווה גורם מרכזי בעיצוב התכנית המקצועית והפדגוגית של האגף. ה"פיקוח" הינו אחד מגורמי הבקרה הפדגוגית והמקצועית של מערכת ההכשרה הטכנולוגית, מפעיל אמות מידה מקצועיים ופדגוגיים, לבחינת והבטחת התנאים והתהליכים לביצוע הכשרה הולמת, בהתאם למדיניות האגף ובהתאם לצורכי המשק.

הפיקוח המקצועי פדגוגי מפקח על כ-720 כתות נוער ב-70 בתי ספר, למעלה מ-12,500 תלמידים יהודים וערבים.
בנוסף, מפקח על כ-2,500 פעולות בתחום העסקי ומתוקצב )מבוגרים( בלימודי יום וערב ב-20 ענפים שונים, סה"כ כ-35,000 לומדים.

 

שם המשימה

פירוט המשימה

סה"כ תפוקה

פיקוח והנחייה מקצועית פדגוגית-מסלולי נוער

 

פיקוח והנחייה פדגוגיים מקצועיים בביה"ס, כולל צפייה במהלך השיעורים והנחייה למרכזי מגמות

ולמנהל ביה"ס. אישור תשתיות וצוותי הוראה.

858

פיקוח והנחייה מקצועית פדגוגית-מסלולי מבוגרים: מתוקצב, בוקר, עסקי ופיקדון חיילים משוחררים

 

בדיקת תשתיות וצוותי הוראה. פיקוח והנחייה מקצועית פדגוגית שוטפת לצוותי הוראה והדרכה,

רכזים מקצועיים ומנהלים (50%+ מסלול עסקי(

1370

השתלמויות מקצועיות פדגוגיות כולל ימי עיון ומידוע

 

ייזום השתלמויות מקצועיות ופדגוגיות וימי עיון לצוותי

הדרכה, הוראה וניהול בבי"ס לנוער

10

מיחשוב יחידת הפיקוח דוחות וטפסים

 

הפקת דוחות על פלטפורמת האינטרנט בשילוב היחידה למערכות מידע במשרד

 

לא בוצע

מכרז תשתיות קלות

 

בדיקת תשתיות  (סדנאות/כיתות(, ציוד וכוחות הוראה )מורים, מדריכים, מנהלים(

 

ממרכזי בכשרה 20

סיוע מקצועי למח' הפדגוגית

 

סיוע ליח' הבחינות, תוכנ"ל ומא"ה בבניית תוכניות לימוד, מבחנים נוער ומבוגרים.

 

בהתאם לבקשות היחידה

 

מגמות ראשיות

מה"ט - מגמות ראשיות בשנה"ל תשע"ד

הנדסאים וטכנאים

הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים - מה"ט

סימנייה