דילוג לתוכן

פיקוח מקצועי פדגוגי

פעולות הפיקוח מקצועי פדגוגי בשנת העבודה 2013

מגמות ראשיות

מה"ט - מגמות ראשיות בשנה"ל תשע"ד
חזרה

הנדסאים וטכנאים

הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים - מה"ט

הכשרה על פי צורכי המשק ברמות הנדסאים וטכנאים מוסמכים 

תקציב 2013 (באלפי ₪)

תקציב 2014

ברוטו כולל עודפים

נטו

יתרת התחייבויות

נטו

316,666

168,472

148,193

191,488

 

 

 

 

אוכלוסייה בטיפול בשנת תשע"ג - 24789 סטודנטים

פעולות הכשרה - 73 מכללות

 

רקע לפעילות מה"ט

מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע, הוא גוף ממלכתי המופקד על הסדרה וקביעת אופן הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים בתחומי הטכנולוגיות ובהתמחויות ייחודיות עדכניות ברמה מקצועית ראויה לצורכי המשק ודרישותיו.

מה"ט מציע לסטודנטים באמצעות המכללות לימוד של מגוון רחב של מקצועות טכנולוגיים מתקדמים.

הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים נועדה לשרת את הפרט על ידי הקניית מקצוע יוקרתי, מעניין ובעל פוטנציאל תעסוקתי מחד, ומאידך את המשק על ידי העלאת הרמה הטכנולוגית ויצירת כושר תחרותי בזירה הבינלאומית.

מה"ט פועל כיום על פי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012- אשר התקבל בכנסת ביום ב' כ' בחשוון התשע"ג ) 5בנובמבר 2012 ).

 

קידום פרויקטים חברתיים

בשנים האחרונות, בתכנית עבודה שנתית קיימות תכניות מיוחדות עבור אוכלוסיות מיוחדות, מתוך מטרה לסייע להן להשתלב במסלולי הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

 

פרויקט רקיע

פרויקט רקיע הוא פרויקט ייחודי לבנות המאפשר להן להשתלב טרם שירותן הצבאי במסלול לימודים אטרקטיבי בתחום טכנולוגיה מתקדמת. בסיום הלימודים מוענק לסטודנטיות תואר הנדסאי במגמות: חשמל, מכונות ואלקטרוניקה אשר מאפשר להן לעסוק במהלך שירותן הצבאי במקצוע הנרכש, בתפקידים מגוונים בתחומי הפיתוח והתחזוקה של המערך הטכנולוגי בחיילות השונים. עד היום למדו במסגרת הפרויקט למעלה מ 1500 סטודנטיות.

 

פרויקט לוחמים בדווים

המסלול המיוחד נפתח לראשונה בחודש פברואר 2003. הפרויקט מתקיים במסגרת צבאית, במהלך השרות ובמימון צבאי מלא. מטרתו לאפשר לנגדים וקצינים בדווים לרכוש תואר טכנאי מוסמך במגמת תעשיה וניהול, לקראת שילובם העתידי במשק. עד השנה למדו במסלול כ-125 אנשי קבע נגדים וקצינים לוחמים.

 

אשב"ל - פרויקט בדווים

הסטודנטים זכאים למענק שכר לימוד, פטור מתשלומי בחינות ממלכתיות ופרויקט הגמר, זכאים לדמי קיום חודשים ותשלומי נסיעה. עד כה למדו בפרויקט כ 200 סטודנטים.

 

פרויקט ח"ן )חוכמת נשים(

פרויקט להכשרה חלופית לנשים מהמגזר החרדי, הינו פרויקט בו מתקיימים לימודים לדיפלומת הנדסאי בסמינרים במגזר החרדי, המוכרים על-ידי משרד החינוך.

המטרה: יצירת שינוי משמעותי במקורות ההכנסה של הקהילה החרדית, פיתוח אופק תעסוקתי של האוכלוסייה הצעירה החרדית, הגדלת מספר הנשים החרדיות המתפרנסות בתחום הכשרתן ושיפור איכות התעסוקה של המשפחות הצעירות. ככלל, הכוונה להטמיען בקהילה והפיכת התכנית לחלק אינטגראלי ממסלולי הלימוד )כחלופה להוראה). מידי שנה יוצאות לשוק העבודה כ-500 נשים, רובן הנדסאיות תוכנה.

 

פרויקט לגברים חרדים במסלול הנדסאים

בשנה"ל תשס"ט נפתחה לראשונה כיתה מכינה ייעודית ל-30 גברים חרדים במכללה רגילה )לא חרדית). המכינה נפתחה במכללה למינהל אשדוד ובוגרי המכינה המשיכו בלימודיהם במסלול ההנדסאים במגמת אלקטרוניקה. הפעולה נעשתה בשיתוף פעולה עם הג'וינט - תב"ת וקרן ק.מ.ח. החל משנת תשע"ב לומדים מידי שנה כ-250 סטודנטים.

 

מרכז מידע

שירות ושיפור מתמיד הם ערכים המנחים את מרכז המידע המעניק שירות ללקוחותיו החיצוניים - האזרח, סטודנטים, צוותי הוראה והנהלה של מכללות מה"ט, ולקוחות הפנים - עובדי מה"ט ומשרד הכלכלה.

מרכז המידע נותן מידע ומענה לפניות ציבור במסגרת שירות מענה ממוחשב של אתר המשרד ובפניה ישירה למה"ט, באשר להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים.מרכז המידע מסייע לשיווק המכללות ולמיצוב תואר הנדסאי או טכנאי מוסמך בשרשרת התארים בתחומים טכנולוגיים.

אתר האינטרנט http://mahat.economy.gov.il

קשר ישיר עם הלקוח - הסטודנט, ההנדסאי, הטכנאי המוסמך, קהל ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, צוותי המכללות, שקיפות, שירות ושיווק הם המנחים את מהות המידע הקיים באתר. המידע מאפשר לאזרח חשיפה לתחום, למגמות לימוד, למכללות ולאיכותן, לתכניות לימוד. לעזרת הסטודנט מפורסמים זכויותיו וחובותיו, מאגר בחינות, ציוניו, אפשרויות העסקה, שאלות מהותיות של סטודנטים, רישום ותשלום למרשם טכנאים מוסמכים והנדסאים עליהן ניתנו תשובות המהוות מידע וידע המשרת את לקוחות מה"ט. לרשות האזרח מאגר הנדסאים וטכנאים מוסמכים מדופלמים על פי תחומי הכשרה.

בשנת 2014 יעוצב אתר מה"ט מבחינת תוכן וחזות.

סימנייה