דילוג לתוכן

חזרה

אגף לפיתוח כח אדם להכשרה מקצועית

הסרת חסמי ייצור ותעסוקה בפני מגזרים שונים המתקשים להשתלב בשוק העבודה, דרך הכשרות מקצועיות, הקלות על רכישת מקצוע, פיקוח על הקורסים הקיימים ועוד

אגף  לפיתוח כח אדם להכשרה מקצועית

מטרת האגף: הסרת  חסמי ייצור ותעסוקה  באמצעות הכשרת כח אדם מקצועי טכנולוגי למשק במסלולי לימוד שונים כמו הכשרת יום לבלתי מועסקים, מתן "שוברים אישיים"  לזקוקים לרכישת מקצוע לקורסים המפוקחים על ידי משרדי הממשלה השונים, פיקוח על קורסים המתקיימים בבתי ספר עסקיים (הכשרת ערב) ומיועדים  לציבור הרחב , אישור מוסדות   לצורך מימוש כספי הפיקדון לחיילים משוחררים, הכשרת נוער באמצעות בתי ספר מקצועיים וכן לימודי הנדסאים טכנאים מוסמכים המתקיימים במכללות המפוקחות על ידי המכון הממשלתי הטכנולוגי (מה"ט).

להלן סקירה על פעילות האגף לשנת 2013:

 

הכשרה מקצועית למבוגרים

הכשרה מקצועית למבוגרים, דורשי עבודה בהם חיילים משוחררים, דורשי עבודה, עולים ואקדמאים ואחרים בלתי מועסקים במטרה להשתלב בעבודה באמצעות לימוד מקצוע נדרש הקורסים מתקיימים במסלולים שונים כמו: הכשרת יום - כולל קורסים במרכזי הכשרה, מוסדות שונים שזכו במכרז, השתתפות בקורס באמצעות "שוברים אישיים" - לקורסים המתקיימים בבתי ספר המפוקחים על ידי משרדי ממשלה השונים ומסלול לימודי ערב המתקיימים בבתי ספר עסקיים המוכרים על ידי האגף להכשרה ומיועדים לציבור הרחב.

 

תקציב הכשרת מבוגרים (ללא נלווים ומרכזי הכשרה)

תקציב 2013 (באלפי ₪)

תקציב 2014

ברוטו כולל עודפים

נטו

ביצוע בפועל

יתרת התחייבות

36,139

74,869

35,285

28,672

45,388

 

 

 

 

1. הכשרת יום

קורסי הכשרה מקצועית לבלתי מועסקים מתקיימים במסלולי לימוד שונים, כמו בלימודי יום וביניהם, כיתה במפעל, הכשרה פנים מפעלית OJT , פרויקטים לאוכלוסיות מיוחדות ועוד...

הרכב תכניות ההכשרה:

 

משך הלימודים: ארבעה עד 12 חדשים, בלימודי יום, בהתאם למקצוע.
תעודה: תעודת מקצוע בתחום הנלמד ו/או תעודת גמר.
מגמות לימוד: כ-300 מקצועות בענפים חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, מתכת ומכונות, ביוטכנולוגיה, בניין, מנהל, מלונאות, דפוס צילום והפקה, מכינות טכנולוגיות והשלמת השכלה. השנה מתמקד האגף במקצועות בהם מספר גדול של עובדים זרים כגון בנין, מתכת וסיעוד וכן במקצועות החשמל. כמו כן בחיזוק הלומדים לקראת כניסתם לשוק העבודה על יד הקניה ופיתוח כישורי עבודה והעצמה אישית.
הקורסים מתוקצבים על ידי המדינה ומיועדים לבלתי מועסקים ופטורים משכר לימוד למעט ענף המלונאות שבו התיר האגף למוסדות שפועלים במסגרת חוק המכרזים לגבות שכר לימוד בשיעור שנקבע על ידו ובהתאם למקצוע הנלמד.

 

מוסדות לימוד: ספקי הכשרה הנבחרים עפ"י חוק חובת המכרזים בהם רשתות חינוך מקצועי, מכללות טכנולוגיות, מוסדות להשכלה גבוהה, מפעלים בתעשייה, בתי ספר פרטיים ומרכזי הכשרה ממשלתיים.
כמו כן מפעלים המבקשים לקלוט עובדים חדשים במקצועות הדרושים במפעל מקיימים קורסים באחד מהמסלולים הבאים:

1. "כיתה במפעל" מאפשרת למעסיקים לפתוח קורס הכשרה מקצועית ייעודי לקבוצת דורשי עבודה בתחומים שונים בענפי מחשבים, מינהל, מטפלות רכב )בהתאם לנוהל המלא).

הקורס מתבצע אצל המעסיק או במוסד מוכר של המשרד, כאשר ההכשרה המעשית של הקורס תבוצע בכל מקרה אצל המעסיק. המעסיק יידרש להתחייב להעסיק בעבודה אצלו כ-60% לפחות מבוגרי הקורס בהתאם לאחוזים הנדרשים בנוהל לגבי כל מקצוע.

2. OJT (on the job training) שילוב מובטלים בתעסוקה תוך כדי הכשרה: במהלך ההכשרה יקצה המעסיק, חונך בעל מקצוע מהמפעל שמלווה את העובדים החדשים ומדריך אותם.

 • נתונים - הסבה והכשרה מקצועית קורסי יום:
 • סה"כ פעולות - 274 סה"כ תלמידים - 3665

  ​(פעולות שנפתחו מ 1/1/2013- ועד 31/12/2013)

 

הכשרת יום: 1 בינואר 2013 ועד 31 בדצמבר 201

ענף

מספר לומדים

מהם נשים

סה"כ פעולות

אופנה וטקסטיל

131

120

8

בנין וסביבה

133

1

8

הארחה

437

205

24

מטפלות וסיעוד

416

402

23

חשמל ואלקטרוניקה

416

31

39

טיפוח החן

8

7

5

מינהל

510

469

72

מער' מים ואנרגיה

19

0

1

מתכת/מכונות

391

28

29

מחשבים

248

36

13

מכינות

682

598

36

שונות

34

27

2

פרא רפואי

42

37

3

רכב

100

0

6

שרטוט

26

16

2

עץ

46

14

2

הצלה ומקצועות ימיים

26

0

1

סה"כ הכשרת יום

3,665

1,991

274

מסלולי לימוד בהכשרת יום: *השלמת השכלה, מכינה ועדכונים טכנולוגיים, קורסי הכשרה יום, הסבת אקדמאים כיתות הכשרה במפעלים, שיקום ועוד .

 

2. מסלול "שוברים אישיים"

משרד הכלכלה, במטרה לקדם את שילובם בעבודה של אנשים מאוכלוסיות יעד מגוונות, מפעיל באמצעות האגף להכשרה ולפיתוח כח אדם מסלול להכשרה מקצועית באמצעות שוברים הממומנים על ידו . המסלול מהווה כלי יעיל, גמיש ונגיש, המאפשר לאנשים הזקוקים לרכישת מקצוע כדי להיקלט בעבודה הולמת, לבחור קורס להכשרה מקצועית המתאים לכישוריהם, כאשר שכר הלימוד ממומן חלקית ע"י השובר. במסגרת המסלול מקבלים בוגרי הקורסים אשר משתלבים בעבודה בתחום המקצוע הנלמד, מענק השמה. הכללים למתן השוברים מפורטים בהוראת ממונה על התעסוקה במשרד שמספרה 1.4 , "תכנית למתן שוברים להשתתפות בתשלום בקורסים להכשרה מקצועית לקראת השתלבות בעולם העבודה". בשנת 2013)תחילת התכנית( אושרו כ-1496 שוברים אישיים.

 

3. בתי ספר עסקיים - קורסים להכשרה מקצועית בהכרה ופיקוח המשרד

פיקוח והסדרת מערך ההדרכה וההכשרה במקצועות מסווגים מכוח חוק הפיקוח על בתי ספר תשכ"ט 1969.

 

אוכלוסיה בטיפול

לקהל הרחב למי שמעוניין להשתלם או לרכוש מקצוע שכר הלימוד ממומן במלואו על ידי הלומד.

 

הרכב תכניות ההכשרה

 • משך הלימודים: משתנה בהתאם למקצוע הנלמד ועל פי תכנית הלימודים המאושרת של המשרד.
 • תעודה: תעודת גמר ובחלק מהמקצועות רישוי או תעודת מקצוע.
 • מגמות לימוד: מגוון מקצועות בענפים חשמל, מחשבים, תחבורה, בניין, פקידות ומנהל, הארחה ואחרים.
 • שכר לימוד: נקבע על ידי מוסד ההכשרה.
 • מוסדות לימוד: ספקי הכשרה המבקשים לקבל הכרה בקורסים אותם הם מפעילים והמתחייבים לפעול על פי כתב התחייבות עליו חותמים מול האגף. ההכשרה מתבצעת במסגרת חוק הפיקוח על בתי ספר.
 • תשומות פדגוגיות: ל- 1,200 בתי ספר עסקיים.

תכניות לימודים פיקוח בחינות תעודות

 • קורסי ערב: סה"כ פעולות 2484 סה"כ תלמידים 37,427

  (פעולות שנפתחו בין התאריכים1/1/2013-31/12/2013 )

 

הכשרת ערב: 1 בינואר 2013 ועד 31 בדצמבר 20

ענף

מספר לומדים

מהם נשים

סה"כ פעולות

תחבורה

6,157

130

360

בניין וסביבה

1,153

7

46

דפוס וצילום

1,514

1240

115

הארחה

957

259

56

מטפלות וסיעוד

2,114

2112

108

חשמל ואלקטרוניקה

2,949

26

169

טיפוח החן

7,381

7134

712

מינהל

11,558

10336

646

מתכת/מכונות

684

16

71

מחשבים

901

186

59

מכינות

48

31

2

שונות

177

90

9

פרא רפואי

92

59

6

רכב

969

5

62

הצלה ומקצועות אחרים

773

110

63

סה"כ הכשרת ערב

37,427

21,741

2,484

 

 

4. הכשרה במוסדות הכשרה לעניין חוק חיילים משוחררים:

 

אישור מוסדות כ "מוסדות הכשרה לעניין חוק חיילים משוחררים" לצורך מימוש כספי הפיקדון.
אישור לביצוע קורסים ניתן על בסיס בדיקת התנאים המקצועיים שבמקום, הכוללת בדיקת מבנה, תשתיות הכשרה, צוותי הוראה, תכניות לימוד וכן פיקוח שוטף לוודא את תשומות ההכשרה כפי שאושרו.
היקף הפעילות לפי חוק חיילים משוחררים, במהלך שנת 2013 436 מוסדות עם 2080 אישורי קורסים.

ענף

סה"כ אישורי קורסים

אופנה וטקסטיל

52

בניין וסביבה

42

הארחה והסעדה

47

הצלה ומקצועות ימיים

25

חשמל ואלקטרוניקה

179

טיפוח החן

172

מטפלות

122

תחבורה

323

עיצוב פנים

7

חשמל

5

אלקטרוניקה

1

מחשבים

241

מינהל

538

מתכת/מכונות

46

פרא רפואי

6

רכב

56

שונות

59

עץ

1

דפוס וצילום

156

שיווק אקדמאים

1

מכינות

1

סה"כ

2,080

 

הכשרת הנוער

תקציב 2013 (באלפי ₪)

תקציב 2014

ברוטו כולל עודפים

נטו

ביצוע בפועל

יתרת התחייבות

469,878

508,105

458,391

434,121

73,136

 

מערכת החניכות התעשייתית מאפשרת לבני נוער לרכוש מקצוע תוך התנסות בעולם טכנולוגי מתעדכן, באמצעות בתי ספר מקצועיים ותכניות הכשרה המשלבות לימודים ועבודה. תכנית ביה"ס המקצועי היא ארבע שנתית, כיתה ט' היא כללית ומהווה מכינה הכוון ללימודים טכנולוגיים, השנה השנייה היא ייעודית

מקצועית ,השנה השלישית והרביעית כיתות יא' יב', פועלות עפ"י שתי חלופות של שילוב לימודים ועבודה: שלושה ימי לימוד ואו ארבעה ימי לימוד.

בנוסף ישנם קורסי הכשרה מקצועית חד ודו שנתיים.

 

מטרת המערכת: להכשיר בשיטת החניכות עתודה של בעלי מקצוע לצרכי הפרט והמשק.

מסלולי לימוד: נוער תעשייתי, נוער תעשייתי לדוברי ערבית, כיתות המשך, מתבגרים, מתבגרים דו שנתי, הכנה לגיוס )בשיתוף השרות לנערות במצוקה במשרד הרווחה(, מסלול הכרה נתמך משרד החינוך, כיתות פרויקטים מיוחדים.

 

1. נתוני פעילות הכשרה לנוער בשנת תשע"ד עפ"י מסלולי לימוד

שם מסלול

סה"כ תלמידים

מהם נשים

סה"כ פעולות

חניכות

 

 

 

נוער תעשייתי

6,364

1,171

374

נוער תעשייתי
לדוברי ערבית

5,560

921

280

כיתות המשך

180

20

13

מתבגרים

159

44

9

מתבגרים דו שנתי

171

18

10

פרויקט הנערה

148

148

9

מסלול הכרה נתמך - משרד החינוך

358

166

25

מסלול הכרה נתמך - חסות הנוער

3

 

1

פרויקטים מיוחדים

77

23

6

סה"כ

13,020

2,511

727

 

2. פעילות הכשרה לנוער בשנת תשע"ד לפי ענפי משק

שם מסלול

סה"כ תלמידים

מהם נשים

סה"כ פעולות

מחשבים

865

75

47

דפוס, צילום והפקה

520

207

34

טיפוח החן

1,062

790

63

מינהל

892

596

58

מטפלות

188

179

11

מתכת/מכונות

1,729

106

98

רכב

3,466

60

179

הארחה

512

118

32

חשמל ואלקטרוניקה

1991

67

109

אופנה וטקסטיל

43

26

2

עץ

182

 

9

פרא רפואי

130

33

9

שונות

1,403

247

74

מקצועות היהדות

26

 

1

מכינות

12

7

1

סה"כ

13,020

2,511

727

 

3. שיתוף פעולה עם גורמי חוץ

 • בתי ספר מקצועיים בתוך בסיסי צה"ל.
 • בתי ספר בתוך התעשייה.
 • שת"פ עם צה"ל והרווחה - הכשרת בנות בעלות קב"א נמוך לגיוס.
 • שת"פ עם משרד החינוך - הפעלת הכשרה מקצועית בחינוך
 • המיוחד, ובמוסדות החינוך ההתיישבותי.
 • שת"פ עם התאחדות התעשיינים.

 

4. פרויקטים ותכניות מרכזיות

 • תכנית "יזמים צעירים ישראל" - למידה תוך עשייה של תהליך יזמות עסקית, מתוך נקודת המוצא, כי מטרת בית הספר התעשייתי היא להקנות לתלמידיו כלים לשם שילובם במקצוע. הפרויקט מהווה אפשרות נוספת לתמיד להתפרנס באופן עצמאי מבלי להיות תלוי באחרים.
 • תכנית הכנה לקראת גיוס.
 • כיתות המשך: לסיווג מקצועי גבוה יותר, השלמת יחידות בגרות טכנולוגית.
 • תכנית לימודי השואה - "משבר לתקווה" בשיתוף עם בית הספר המרכזי להוראת השואה "ביד ושם".
 • משלחות לפולין.
 • שילוב של אוכלוסיות מודרות באמצעות חינוך והכשרה מקצועית פרויקט בשיתוף עם ה- .OECD
 • לקויות למידה - הפעלת מרכזים בית ספריים לאבחון לקויות למידה ומתן הוראה מתקנת בהתאם.
 • פרויקט מניעת נשירה בשיתוף עם ה-.OECD
 • תכנית מניעת סמים ואלכוהול.

 

סימנייה