דילוג לתוכן

חזרה

מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא

המינהל מרכז את ההיבטים של איכות הסביבה בכל הקשור לתעשייה, מטפל באמנות סביבתיות בין-לאומיות, משתתף בחקיקה מקומית הנובעת מדרישות סביבתיות וכן מבטיח שזרועות הסיוע השונות של המשרד יתחשבו, בין השאר, בגורמי הסביבה

תפקיד וחזון

 • להטמיע ערכי סביבה ופיתוח בר קיימא כלכלי בעבודת משרד הכלכלה.
 • לסייע לתעשייה לעמוד ברגולציה הסביבתית.
 • לפתח את תעשיית הכימיה והמיחזור בישראל.
 • להיות שותף להליך התכנון הארצי ולייצג בה את ערכי התעשייה.

 

אחריות

 • ריכוז נושאי הסביבה ופיתוח בר- קיימא בתעשייה
 • ריכוז הטמעת נושאי הסביבה וערכי פיתוח בר-קיימא ביחידות המשרד.
 • אחריות סקטוריאלית לכימיה, פארמה, אנרגיה מתחדשת ומיחזור
 • מתן חוות דעת והמלצות להנהלה וליחידות המשרד
 • גיבוש עמדות לנושא החקיקה הסביבתית
 • קידום השימוש בטכנולוגיות סביבה בתעשייה
 • טיפול בבקשות לכלי הסיוע של משרד הכלכלה בתחומי האחריות הסקטוריאלית לרבות:
 1. הקמת והרחבת מפעלי תעשייה
 2. המלצה על הקצאות קרקע למפעלי תעשייה חדשים
 3. פיתוח כלי סיוע חדשים לעידוד צמיחה ירוקה
 • פיקוח ורשות מוסמכת ליצוא של מוצרים דו-שימושיים
 • ניהול רישוי סחר חוץ, יבוא וייצוא, בהתאם לאמנות בינלאומיות.
 • ייצוג המשרד בוועדות התכנון הארציות
 • ריכוז נושא ממשלה ירוקה במשרד הכלכלה.

בין התכניות, אותן מוביל מינהל הסביבה בשיתוף עם יחידות המטה השונות במשרד הכלכלה ומשרדי ממשלה נוספים:

 

סיוע לעסקים קטנים להשגת יעילות סביבתית ואנרגטית

משרד הכלכלה מסייע לעסקים קטנים ובינוניים להתאים את העסק או המפעל שלהם לדרישות הסביבה, לדרישות התקינה והחקיקה הסביבתית ויסייע בהכנות לקבלת תו תקן איכות הסביבה ויצירת יתרון וייחודיות לעסק. כמו כן, מתכוונים לסייע לעסקים הקטנים במאמץ לצמצום פערי הידע בקרב בעלי העסקים הבינוניים הקטנים, בכל הנוגע לניהול עסק מתוך מודעות סביבתית ו'ירוקה'.

 

הסבה לגז טבעי

 • המינהל משתתף בתכנית הסיוע של מרכז ההשקעות למפעלים המתחברים אל רשת הגז הטבעי, נוכח התועלת הכלכלית והסביבתית הצפויה למשק הודות להחלפת הדלקים המזהמים והיקרים בגז הטבעי. בכוונת המשרד, להשתתף בעלויות חיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי ובעלויות הסבת מערכות פנימיות של מתקני הלקוח לשימוש בגז טבעי, בהיקף כספי כולל של עד 120 מיליון ₪ לכלל אזורי חלוקת הגז הטבעי.
 • מינהל סביבה ריכז צוותי העבודה של יחידות המשרד השונות לבחינת והסרת חסמים בהערכות התעשייה והתשתיות למעבר ושימוש בגז טבעי.

 

תכניות לתעשיות מבוססות גז טבעי

נערכה עבודה מקיפה על טכנולוגיות וענפי תעשייה המבוססים על הגז הטבעי, הכוללת בחינת אסטרטגיות שיושמו במדינות מייצגות וניתוח האפשרויות של הגז הטבעי הישראלי.

הממצעים העיקריים מצביעים על אי כדאיות כלכלית וטכנולוגית להפקת חומרים כמו פיליאולפינים או מתנול בהמרה ישירה ועקיפה מהגז הטבעי.

האפשרות הכדאית הנוכחית הינה לתהליכים סינטטים (GTL) לתחליפי דלקים בלבד, תהליכים בהם ניתן גם לשלב ייצור התוצרים פטרוכימיים האמורים.

בחינת פוטנציאל שימושי הגז הטבעי כתחליף אנרגיה למשק הישראלי מצביעה על תועלת של 1.1 מיליארד ₪ לשנה, כתוצאה מחסכון בעלויות הגז הטבעי, לעומת הסולר והמזוט ששימשו בעבר במשק הישראלי.

תהליכי קוגנרציה המשלבים יצור חשמל ותרומה טרמית (קיטור) כדאיים למשק וצפויים לצמוח במרכזים תעשייתיים או אצל הצרכנים הגדולים.

 

ריכוז היבטי איכות הסביבה

התעשייה בישראל עוברת שינויים והתאמות לדרישות סביבתיות המוכתבות על ידי חקיקה מקומית ודרישות בינלאומיות מחייבות המחמירות עם הזמן כמו גם מודעות סביבתית ולחץ דעת הקהל.
ההצטרפות ל OECD- החישה תהליכי חקיקה בתחום הסביבתי.
המינהל בסיוע הייעוץ המשפטי שותף למשרד להגנת הסביבה מצד אחד והסקטור העסקי ובעיקר התאחדות התעשיינים, בגיבוש חקיקה מקומית. במהלך השנים האחרונות התקיימה פעילות רבה בתחום החקיקה הסביבתית.

 

בין החוקים החדשים שטופלו

 1. חוק מרשם פליטות והעברות לסביבה התשע"ב- 2012
 2. חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות - התשע"ב-2012 (לקראת סיום הליך החקיקה).
 3. החוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות התשע"א-2011 (עדיין בהליכי חקיקה).

המינהל מרכז נושא תשתית סילוק תמלחות לים עבור תעשיית המזון בגליל המערבי.

המינהל מרכז צוות עבודה עם היחידה לאזורי פיתוח ועם המשרד להגנת הסביבה לגיבוש קריטריונים ונהלים של "אזורי תעשייה ירוקים".

המינהל מרכז עם הגורמים המקצועיים במשרד להגנת הסביבה קידום החלטת ממשלה לנושא צמיחה ירוקה הכוללת פעולות כמו הקמת מרכז יידע לנושאי סביבה וקידום מהלך של "רישוי משולב" של המשרד להגנת הסביבה, לתעשייה.

נציגי המינהל פעילים בוועדות בין-משרדיות בראשות המשרד להגנת הסביבה וביניהן: "היתרי הזרמה לים", "אמנת האקלים ומדיניות הפחתת פליטות גזי חממה", "מנחה לאומי לחומרים מסוכנים", "וועדות המעקב ליישום ההצטרפות ל- OECD " וכן שותף ליישום רישוי הכימיקלים כחלק מדרישות ההצטרפות.

נציג המינהל חבר בקרן לשיקום מחצבות המנוהלת על ידי משרד התשתיות הלאומיות ומינהל מקרקעי ישראל, וכן במינהלת "תו ירוק" שבמכון התקנים.

המינהל מטפל בשיתוף המינהל לסחר חוץ ביישום אמנות בינלאומיות בתחום הסביבה.

 

התכנית להקמת מפעל אמוניה במישור רותם

צוותי עבודה משותפים עם הגורמים המקצועיים במשרד להגנת הסביבה סיכמו מתווה להקמת מפעל לייצור אמוניה מגז טבעי, כפתרון לסגירת מיכל האחסון שבמפרץ חיפה.

במהלך שנת 2013 גובשה החלטת הממשלה להקמת המפעל, הכוללת לוחות הזמנים למכרזים בשנת 2014 והתחלת הייצור בשנת 2017.

 

התכנית להפחתת פליטות

מרכז ההשקעות הפעיל במשותף עם המשרד להגנת הסביבה תכנית סיוע לחברות וארגונים בהפחתת פליטות גזי חממה במהלך שנת 2012, במטרה לעמוד ביעדי הפחתה של 20% פליטות גזי חממה.
התכנית הוקפאה בשנת 2013 משקולי מחסור בתקציב.

 

ריכוז נושאי רישוי - ייבוא וייצוא

הגברת הפיקוח על מעבר בין-גבולי של סחורות המתבטאת בין השאר בהכנסה לרישוי של מוצרים שיש לגביהם דרישות באמנות בינלאומית או במשטרי פיקוח המחייבים הסכמות, ממשיכה ועיקר הדגש היום עובר מפיקוח על הייבוא לרישוי ופיקוח נוסף על הייצוא הדורש בקרה מיוחדת והקפדה על זהות המשתמש הסופי. בין המוצרים שהוכנסו לרישוי ייבוא בשנים האחרונות : חומרי מוצא לחומרי נפץ, חומרי מוצא לייצור סמים, כימיקלים החייבים ברישוי ייבוא וייצוא על פי אמנות סביבתיות כגון אמנת מונטריאול, באזל וכן כימיקלים החייבים ברישוי על פי חקיקה מקומית כמו חוק החומרים המסוכנים.

 

פיקוח יצוא

בייצוא קיים פיקוח ורישוי על מגוון מוצרים וטכנולוגיות "דו-שימושיים" בתחומי הנשק הקונבנציונאלי וכן על מוצרים וטכנולוגיות העשויים לשמש כנשק להשמדה המונית בתחומי הכימיה-הביולוגיה (אב"כ) והגרעין וכן פיקוח על דו שימושי.
הרישוי על פי פקודת הייבוא והייצוא מבוסס על תוספות לצו ייצוא חופשי וכן על צווים ספציפיים לנושא רישוי הייצוא בהם מינהל הסביבה ופיתוח בר קיימא הינו "הרשות" לצורך מתן הרישיון.
רישוי הייצוא הדו-שימושי מבוסס על שיתוף פעולה על פי חוק עם משהב"ט והחוץ.
התוספת השלישית לצו ייצוא חופשי - רשימת כימיקלים החייבים ברישיון ייצוא.
צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי, ביולוגי והגרעיני), התשס"ד-2004.
צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), התשס"ז-2006
עיקר פעילות המינהל התרכזה סביב הטיפול בייצוא "דו-שימושי" בתחום הנשק הקונבנציונאלי בשיתוף פעולה הדוק עם משרדי החוץ והביטחון המפקחים בנפרד על יצוא בהיקף של מיליארדי דולר בתחום הנשק הקונבנציונאלי.

שיתוף הפעולה נוגע לחובת התייעצות אך גם שיתוף במפגשים הן בארץ והן בחו"ל עם רשויות רישוי של מדינות החברות במשטרי פיקוח בינלאומיים. פגישות בארץ ובחו"ל התקיימו עם קבוצת העבודה האמריקאית המורכבת מנציגי משרד ההגנה, המדינה והמסחר. לפגישות אלה חשיבות הן לגבי הייצוא והן לגבי הייבוא הישראלי וההשפעה על ההתייחסות כלפי ישראל כמדינה המקיימת עקרונות בינלאומיים בתחום הפיקוח על הייצוא גם אם אינה חברה למשטרי והסדרי הפיקוח. התקיימו דיונים עם מזכירות הסדר ואסנאר האחראית לפיקוח בתחום הייצוא הדו שימושי.

במהלך שנת 2013 הוגשו 296 בקשות לרישוי, הופקו 260 רישיונות ייצוא ( 5 בקשות נדחו), להיקף כספי של 87 מיליון דולר, ל 34 מדינות, רובן ארצות מפותחות המקיימות אף הן מערך פיקוח על הייצוא.

בנוסף הופקו 261 רישיונות על פי צו יצוא חופשי לגבי מוצרים הכלולים באמנות סביבתיות.

 

רישוי יבוא

בתחום רישוי הייבוא קיים משטר רישוי מחייב על מוצרים הכלולים באמנות סביבתיות אך גם מוצרים ובעיקר כימיקלים העשויים לשמש כחומרי מוצא לייצור חומרי נפץ או סמים.
מספר לא גדול של רישיונות ניתן עבור ייבוא חומרי גלם לתעשיית הפלסטיקה, ממדינות שלישיות איתן אין לישראל הסכמים או יחסים דיפלומטיים.
בנוסף מנפיק המינהל אישורים על פי דרישות צו ייבוא חופשי וכן אישור משתמש סופי למוצרים הכלולים באמנה הכימית.
בשנת 2013 הופקו 1,691 רישיונות ייבוא (ועדכוני רישיונות), בנוסף הופקו 135 אישורים מיוחדים לפטורים שונים מחוקיות הייבוא.
"אישור משתמש סופי" מאפשר ליבואנים בעיקר מפעלים בתחום הכימיה והאלקטרוניקה אך גם למוסדות מחקר לייבא לישראל טובין תחת פיקוח ובקרה ממדינות החתומות על האמנה הכימית או משטרי פיקוח בתחום הדו שימושי. בשנת 2013 הוצאו 53 אישורי משתמש סופי לכימיקלים שונים, לתעשייה מוסדות מחקר, מעבדות, בכמויות הנעות בין גרמים בודדים עד עשרות טונות למשלוח.
כמו כן הוצאו 81 אישורי משתמש סופי לפריטי ציוד למשטרי פיקוח אלו.
סייענו לצמצום הפגיעה באוזון על ידי ניהול הקצבת יבוא החומרים המפוקחים במכסה המותרת למדינת ישראל (odp ton 82.25), עפ"י הוראת מנכ"ל 2.9 מעודכנת לשנת2013 .
בנוסף המינהל מסייע ליצואני הכימיקלים, באשרור מדינה להיותם יצרנים בישראל או ליבואני הכימיקלים שהחומרים המיובאים מותרים ליבוא לישראל, בהתאם לדרישות בארצות השונות.

 

תכנון ובניה

מנהל תחום תכנון במינהל, חבר המועצה הארצית לתכנון ובניה ומוסדותיה ושותף לוועדות ההיגוי לתכניות מיתאר ארציות הקשורות לפעילות התעשייה ומשרד הכלכלהמלווה את יחידות המשרד כמו המינהל לאזורי פיתוח, תכניות ניוטק וקלינטק, והמלצות להקצאות קרקע בפרויקטים מיוחדים.
מנהל תחום התכנון היינו רפרנט לפיתוח פארק התעשייה נועם, בו שווקו כ90%- משטחי התעשייה ל21- יזמים שרובם יחלו בבניית המפעלים שאושרו במהלך שנת2014 .
מפעל טרה, העתיק פעילותו מתל אביב, והחל לייצר בפארק נועם.

 

קשר עם התעשיות בתחומי אחריות המינהל

ענפי התעשייה שמטופלים במינהל: כימיקלים, צבעים וחומרי ביניים לתעשייה, כימיקלים להגנת הצומח, דשנים, תעשייה פטרו-כימית, פרמצבטיקה, ביוטכנולוגיה, קוסמטיקה וחומרי ניקוי, תשומות לבנייה, בניה מתועשת , בניה ירוקה, מוצרי אבן וזכוכית, מפעלי מיחזור למיניהם.

 

מרכז השקעות

בשנת 2013 הומלצו במינהל 16 בקשות להקמת והרחבת מפעלים או שינויים בתכניות ההשקעות, עפ"י החוק לעידוד השקעות הון.

הקצאות קרקע: בשנת 2013 הומלצו במינהל כ 22- בקשות להקצאת קרקע. הבקשות הנ"ל אמורות לתת פתרון לחברות בעיקר בענפי התעשייה המסורתיים וסך ההקצאות המומלצות הסתכמו בכ- 110 דונם, להקמת והרחבת מפעלי התעשייה .

 

מומחים זרים

טופלו 23 בקשות למומחים בתחומי הטכנולוגיה שבקשתם אושרה לתקופה מוגבלת.

 

המלצות אחרות

המינהל בוחן וממליץ לבקשות שהתקבלו גם מהתכניות למאגדים שיווקיים, הקרן ליצואן הבודד והגבלים עסקיים.

סימנייה