דילוג לתוכן

חזרה

מינהל תעשיות

תעשיות עתירות ידע וטכנולוגיה ומוצרי צריכה ● מידע בנושאי תעשייה וסחר עולמי ● מענה לבקשות אל מרכז ההשקעות ● חוות דעת בנושא הגבלים עסקיים ● מאגדים ● קרקעות ומבנים ● רישוי ● תקינה והגנת הצרכן ועוד

תעשיות עתירות ידע וטכנולוגיה ומוצרי צריכה

התמקדות ונטילת חלק בגיבוש מדיניות תעשייתית כוללת של משרד כלכלה בתחומי התעשיות עתירות הידע ועתירות הטכנולוגיה ומוצרי הצריכה.

מענה לפניות תעשיות ההיי-טק: בתחומי התקשורת, התוכנה, הציוד הרפואי, האלקטרוניקה, החשמל, המתכת ומוצרי מתכת, מכונות, תעשיות הרכב והתעופה. טיפול בפניות של תעשיות מוצרי צריכה בתחומי: מזון, הלבשה, תעשיות קלות.

בחינה מקצועית שיווקית וכלכלית לטובת מפעילי כלי סיוע במשרד במטרה לקדם תעשיות עתירות הידע, תעשיות עתירות הטכנולוגיה ותעשיות מוצרי הצריכה. יוזמות ורעיונות להקמה ולהפעלה של כלי סיוע נוספים, החיוניים במהלך ההתפתחות של חברות היי-טק.

הקמה ותחזוקה של מאגרי מידע על יצרנים ויצואנים בחתך ענפי ותת-ענפי בתחומי המינהל.

טיוב ועדכון מאגר החברות בשיתוף יחידת המחשב.

עריכת סקרי רוחב על כלל ענפי המינהל. הכנת סיקרי עומק מקיפים על תת-ענפים נבחרים כדי לאפשר הכוונה של המשרד לתת ענפים מועדפים.

 

מתן מידע לפונים בנושאים של תעשייה, סחר עולמי, יבוא ויצוא

 • בשנת 2010 התקבלו מספר דומה של פניות - כ450- פניות לקבלת מידע בנושאים שונים כמו: השקעות, שיווק, מכסים, מו"פ, יבוא, יצוא וכדומה.
 • בשנת 2011 התקבלו כ-2,500 פניות כ-500 היו לקבלת מידע בנושאי השקעות,מכסים,יבוא, יצוא וכדומה. והשאר היו בנושא התכנית החדשה "הטובים לתעשייה".
 • בשנת 2012 התקבלו כ-3,000 פניות חלק דרך פניות טלפוניות, חלק באי-מייל וחלק דרך מערכת פניות הציבור.
 • בשנת 2013 התקבלו כ-2,950 פניות חלק דרך פניות טלפוניות, חלק באי-מייל וחלק דרך מערכת פניות הציבור.

 

מרכז ההשקעות

 • בשנת 2009 טופלו במינהל 89 בקשות אל מרכז ההשקעות, מתוכן 48 בקשות להרחבות במסלול מענקים.
 • בשנת 2010 טופלו במינהל 271 בקשות אל מרכז ההשקעות, מתוכן 63 בקשות להרחבות/הקמות במסלול המענקים.
 • בשנת 2011 טופלו במינהל כ-210 בקשות מהם כ90- בקשות להרחבות והקמות במסלול המענקים.
 • בשנת 2012 טופלו במינהל 185 בקשות מהן כ145- בקשות להרחבות/הקמות )זה כולל את התכנית של גידול הפריון).
 • בשנת 2013 טופלו במינהל 105 בקשות מהן כ90- בקשות להרחבות/הקמות )זה כולל את התכנית של גידול הפריון).

 

הגבלים עסקיים

 • חוות דעת לרשות להגבלים עסקיים בנושאים מקצועיים.
 • בשנת 2009 התיחסנו ל-40 בקשות למיזוג.
 • בשנת 2010 טופלו 53 בקשות למיזוג.
 • בשנת 2011 טופלו 43 בקשות למיזוג.
 • בשנת 2012 טופלו 10 בקשות למיזוג.
 • בשנת 2013 טופלו 4 בקשות למיזוג.

 

מאגדים

 • בשנת 2009 טופלו 3 בקשות למאגדים ליצוא.
 • בשנת 2010 טופלו 24 בקשות למאגדים ליצוא.
 • בשנת 2011 טיפל המינהל ב-68 מאגדים )הטיפול כלל בדיקת המאגד ואח"כ התחשבנויות תקופתיות וסופיות).
 • בשנת 2012 טיפל המינהל ב15- מאגדים ליצוא )הטיפול כלל בדיקת המאגד ואח"כ התחשבנויות תקופתיות וסופיות).
 • בשנת 2013 טיפל המינהל ב-3 מאגדים ליצוא )הטיפול כלל בדיקת המאגד ואח"כ התחשבנויות תקופתיות וסופיות).

 

עיצוב המוצר

בשנת 2012 התבקש המינהל לתת חוות דעת לקרן לעיצוב המוצר, טופלו במינהל 61 חברות.

 

קרן השיווק לחו"ל - היצואן הבודד

 • בשנת 2012 החלה לפעול קרן השיווק לחו"ל, המינהל טיפל ב-240 בקשות.
 • בשנת 2013 החלה לפעול קרן השיווק לחו"ל, המינהל טיפל ב-22 בקשות.

 

קרקעות ומבנים

 • בשנת 2009 טופלו 103 בקשות להקצאת קרקעות ללא מכרז באזורי פיתוח.
 • בשנת 2010 טופלו 145 בקשות להקצאת קרקעות ללא מכרז באזורי פיתוח.
 • בשנת 2011 טופלו 160 בקשות להקצאות קרקע ללא מכרז באזורי פתוח.
 • בשנת 2012 טופלו 140 בקשות להקצאות קרקע ללא מכרז באזורי פיתוח.
 • בשנת 2013 טופלו 206 בקשות להקצאות קרקע ללא מכרז באזורי פיתוח.

 

עובדים זרים

 • בשנת 2009 התקבלו 80 בקשות.
 • בשנת 2010 טופלו 40 בקשות.

 

רישוי

רישיונות יבוא -

 • בשנת 2010 הונפקו במינהל 5,432 רישיונות יבוא
 • בשנת 2011 טופלו במינהל 6,555 רישיונות יבוא
 • בשנת 2012 הונפקו 4,678 רישיונות יבוא
 • בשנת 2013 הונפקו 4,968 רישיונות יבוא.

 

אישורי 2ג 2-

 • בשנת 2010 הופקו 3,143 אישורים
 • בשנת 2011 הופקו 3,319 אישורים
 • בשנת 2012 הופקו 3,754 אישורים.
 • בשנת 2013 הופקו 3,675 אישורים.

 

פטור מנכ"ל

 • בשנת 2009 הונפקו 87 אישורי מנכ"ל לפטור ממיסים ביבוא.
 • בשנת 2010 הופקו 169 אישורי מנכ"ל לפטור ממסים ביבוא.
 • בשנת 2011 הופקו 234 אישורי מנכ"ל לפטור ממסים ביבוא.
 • בשנת 2012 הופקו 166 אישורי מנכ"ל לפטור ממיסים ביבוא.
 • בשנת 2013 הופקו 194 אישורי מנכ"ל לפטור ממיסים ביבוא.

 

אישורים מיוחדים

 • בשנת 2010 הופקו 3,558 אישורים מיוחדים ליבוא של משקאות משכרים.
 • בשנת 2011 הופקו 3,532 אישורים מיוחדים ליבוא של משקאות משכרים.
 • בשנת 2012 הופקו 3,464 אישורים מיוחדים ליבוא של משקאות משכרים.
 • בשנת 2013 הופקו 3,587 אישורים מיוחדים ליבוא של משקאות משכרים.

 

מכסות ליבואני מזון

 • בשנת 2011 טופלו במינהל 4,778 פניות לקבלת מכסות ליבוא בתחום המזון.
 • בשנת 2012 טופלו במינהל 3,148 פניות לקבלת מכסות ליבוא בתחום המזון.
 • בשנת 2013 טופלו במינהל 3,000 פניות לקבלת מכסות ליבוא בתחום המזון.

 

תיקוני מיסים

 • בשנת 2009 טופלו 10 בקשות לשינויים במיסים ליבוא מארצות שלישיות.
 • בשנת 2010 טופלו 7 בקשות.
 • בשנת 2011 טופלו 3 בקשות.
 • בשנת 2012 טופלו 4 בקשות.
 • בשנת 2013 טופלו 12 בקשות.

 

תקינה והגנת הצרכן

 • השתתפות בוועדות תקינה בשיתוף עם מכון התקנים ) 6ועדות במזון).
 • פעולות והתווית צווים ותקנות להגנת הצרכן, בשיתוף הממונה על הגנת הצרכן.
 • הוראה נוהל ליבוא משקאות משכרים.

 

ארגונים והסכמים בינלאומיים

 • בדיקה והכנת תסקירים בענפי תעשיית תחום מוצרי הצריכה להצטרפות לארגונים בינלאומיים, להסכמי סחר עם מדינות או גושים כלכליים, כל זאת תוך שת"פ ודיונים משותפים עם
 • המינהל לסחר חוץ.
 • השתתפות בפורום אירופה - מזרח תיכון בנושא תעשיות הטקסטיל.

 

שונות

 • חברות בדירקטוריונים, מועצות ייצור, ופעילות בוועדות יבוא.
 • שיתוף פעולה וקביעת מדיניות יבוא עם משרד החקלאות ומשרד הבריאות וכן לקיחת חלק במרכז ההשקעות בחקלאות.
 • ייצוג המשרד בוועדות הכנסת בעיקר וועדת הכלכלה, וועדת העבודה והרווחה.

 

עתידים לתעשייה

 • קידום סטודנטים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית לעבודה טכנולוגית בתעשיה.
 • בשנת 2010 נכללו 300 סטודנטים.
 • בשנת 2011 נכללו 204 סטודנטים.
 • בשנת 2012 נכללו 180 סטודנטים.
 • בשנת 2013 נכללו 225 סטודנטים.
 •  

הטובים לתעשייה

 • התכנית מיועדת לעודד סטודנטים בתחומי ההנדסה לעבוד במפעלים באזורי עדיפות לאומית.
 • שנת 2011 היתה שנת הפיילוט לתכנית.
 • בשנת 2011 אושרו 37 סטודנטים )פנו 44 איש).

סימנייה