דילוג לתוכן

חזרה

מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים

מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים הינו יחידה מקצועית במשרד הכלכלה המטפלת בנושאים הקשורים לענפי היהלומים, התכשיטים ואבני החן

המינהל משמש כחוליה מקשרת בין תעשיות היהלומים, אבני החן והתכשיטים לבין משרד הכלכלה בפרט, ומשרדי הממשלה בכלל.

מינהל היהלומים משמש גם כתחנת מכס בלעדית בארץ ליבוא ויצוא של יהלומי גלם, יהלומי תעשייה ויהלומים מלוטשים.

המינהל אחראי על הפעלת "צו הפיקוח על היהלומים יבואם-יצואם 1979 " ומתן רישיונות לעיסוק ביהלומים. כמו כן, עוסק המינהל במתן המלצות לוויזות לקניינים מחו"ל, וויזות לביקור בני משפחה של מנהלי חברות בארץ.

המינהל בוחן תכניות השקעה למפעלים מאושרים וממליץ בפני מינהלת מרכז ההשקעות. המינהל בוחן תכניות של יצואנים לסיוע במסגרת כלי הסיוע השונים ליצואנים.

הנהלת המינהל מייצגת את מדינת ישראל בכנסים בינלאומיים בתחום עיסוקם ובכנסים שנתיים של תהליך קימברלי לסחר ביהלומי גלם.

 

להלן פעילויות שביצע המינהל במהלך שנת :2013

רגולציה של תעשיות היהלומים

 • רישיונות עיסוק ביהלומים:

   

  מתן רישיונות מהמפקח על היהלומים, בהתאם לסוג הפעילות: יצרן, סוחר, צורף.
  בשנת 2013 חודשו רישיונות לכ2414- בעלי רישיונות קיימים עפ"י החלוקה הבאה: 1632 סחר, 613 יצרן, 169 צורף. הופקו כ186- רישיונות חדשים.
 • פעילות תחנת מכס יהלומים ואבני חן:

  תחנת המכס מופעלת ע"י 3 מעריכי יהלומים, עובדי המינהל. כל משלוחי היבוא של יהלומים לישראל עוברים בדיקה פיזית ומשתחררים אך ורק בתחנת המכס המופעלת ע"י מינהל היהלומים. ע"פ הנחיית הנהלת מכס נתב"ג, ניתן גם לשחרר בתחנת המכס שבמינהל, אבנים יקרות. כל משלוחי היבוא והיצוא מוזנים ע"י המינהל ונתונים סטטיסטיים מועברים למל"מ וללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  בסוף שנת 2013 פורסם מכרז רביעי במספר, לתגבור תחנת המכס במעריכי יהלומים. שירותי בדיקת והערכת היהלומים יינתנו באמצעות מיקור חוץ, על מנת לקצר את זמן ההמתנה של הלקוחות, להפחית עומסי עבודה, ולהביא לכדי שיפור השירות לקהל.

  בשנת 2013 החל תהליך טיפול בטופס יצוא מקוון, לאחר שתהליכי היבוא המקוון , הושלמו. כל משלוחי היצוא בין באמצעות חברות השילוח ובין באמצעות נוסע מזדמן, ישודרו באופן מקוון ותתבצע בקרה מלאה של מינהל היהלומים על השידורים, בתיאום הנהלת מכס נתב"ג. גם מהלך זה, יאפשר שיפור והתייעלות העבודה בתחנת המכס, תוך יצירת חדשנות וקידמה מיחשובית.

 • תהליך קימברלי:

  החל מתאריך 1.1.2003 נכנסו לתוקף ההוראות המחייבות של תהליך קימברלי, והופעלה שיטת התיעוד והפיקוח על הסחר ביהלומי גלם. ישראל הייתה המדינה הראשונה בעולם שהנפיקה תעודת קימברלי. ב1.1.03- כ74- מדינות הצטרפו להסכם קימברלי, כולן התחייבו להפעיל את שיטת התיעוד והפיקוח, ולסחור רק עם מדינות שהתקבלו כחברות וממלאות אחר התנאים והדרישות שהתקבלו בכנס המדינות החברות בנובמבר2002 . נציגי המינהל הינם חברים נבחרים בוועדות העבודה השונות של תהליך קימברלי ומשתתפים בדיונים ובתהליך קבלת ההחלטות. בשנת 2013 דרום אפריקה כיהנה כיו"ר התהליך ובשנת 2014 תכהן סין , לאחר ששימשה כסגנית במהלך שנת 2013 .

  בשנת 2013 הונפקו 4961 תעודות קימברלי ביצוא יהלומי גלם לחו"ל, והתקבלו 9156 תעודות קימברלי ביבוא גלם לישראל, ממדינות שונות בעולם מהן: הודו, מדינות האיחוד האירופי, רוסיה, דרום אפריקה, תאילנד.

 

מתן שירותים ייחודיים לתעשייה

 • מפגש בין יהלומנים ותכשיטנים:

  כמדי שנה, גם בשנת 2013 התקיימה תערוכת התכשיטים המקצועית במרכז הירידים בגני התערוכה בת"א. בתערוכה השתתפו כ80- מציגים מענף התכשיטים, היהלומים ואבני החן, וזאת במסגרת שיתוף הפעולה בין יהלומנים לבין יצרני תכשיטים. תערוכה זו יועדה לשוק המקומי והבינלאומי והתבטאה בתנועה ערה של מבקרים וקניינים שהגיעו מחו"ל. התערוכה אורגנה ע"י קבוצת "שטיר" בחסות משרד הכלכלה, מכון היצוא, מכון היהלומים הישראלי ואיגוד תעשייני התכשיטים בישראל.

 • סיוע לענף התכשיטים:

  במהלך שנת 2013 המשיך לפעול מאגד התכשיטים המשובצים, זו השנה השלישית. המאגד מונה 8 חברות המייצרות תכשיטי זהב משובצים יהלומים והמייעד את תוצרתו לשווקי המזרח: סין והונג קונג. בשנת 2013 טופלו 29 בקשות לפטורים מסימון תקן זהב במכון התקנים על-פי סעיף 2ג 2 לצו יבוא חופשי. העילות לפטורים: ייצור נוסף ביבוא, תוספת לקולקציה קיימת, יבוא לצורך תצוגה בשוק מקומי ועוד.

 • ויזות לקנייני יהלומים מחו"ל:

  במהלך 2013 נשלחו 311 המלצות למשרד הפנים ולמינהלת עובדים זרים במשרד הכלכלה ושגרירויות ישראל במדינות השונות, בגין מתן ויזות לקנייני יהלומים המבקשים להגיע ארצה לצורך מסחר ביהלומים, והמלצות לאשרות שהייה ועבודה בארץ.

 • ועדות ענפיות:

  נציגי הנהלת המינהל השתתפו בשנת 2013, כבשנים קודמות, כחברים בוועדות הקשורות לענפי התכשיטים והיהלומים במוסדות כגון מכון היצוא, מכון היהלומים, התאחדות תעשייני היהלומים. נציגי הנהלת המינהל נמנים על חברי ועדות ביקורת, מערכת "היהלום", ועדת ביטחון, ועדה טכנולוגית, ועדת גלם ועוד, במסגרת מכון היהלומים הישראלי.

 

ארגונים והסכמים בינלאומיים

 • אמנת וינה למתכות יקרות

   

  ישראל הצטרפה בשנת 2005 כמדינה חברה בארגון בינלאומי של כ19- מדינות באירופה, המבצעות סחר הדדי במתכות יקרות, ומחתימות תכשיטים בסימון בינלאומי אחיד CCM.
  ישראל משתתפת באופן קבוע בדיוני האמנה, המתקיימים פעמיים בשנה.
  גם במהלך שנת 2013 התקיימו שני כנסי עבודה לנושא האמנה.
 • תהליך קימברלי:

  החל מתאריך 1.1.2003 נכנסו לתוקף ההוראות המחייבות של "תהליך קימברלי", והופעלה שיטת התיעוד והפיקוח על הסחר ביהלומי גלם. תהליך זה מבקש למנוע סחר ביהלומי דמים לצורך מימון פעילות טרור בקרב תנועות מהפכניות של מורדים במדינות שונות. בשנת 2013 דרום אפריקה כיהנה כיו"ר התהליך והתקיימו 2 מפגשים, כנס ועדות עבודה של התהליך וכנס שנתי. הנהלת מינהל היהלומים חברה בכל ועדות העבודה כגון: קבלת מדינות חברות, סטטיסטיקה, נהלים והסדרים, מוניטוריג וכו'.

 

חוקים, צווים, תקנות ותקנים

 • חוק איסור הלבנת הון:

  החוק עבר בכנסת ופורסם ברשומות במהלך שנת 2012 . בימים אלה עמלים כל הגורמים העוסקים בענף בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון על הכנת צו איסור הלבנת הון - חובת זיהוי. לאחר השבעתה של הכנסת וכינונה של ממשלה חדשה, הצו החדש יובא לאישור ועדת חוקה חוק ומשפט, ולאחרי החלטות הועדה, הצו יובא לחתימת השר ויכנס לתוקף במועד שיוחלט עליו. כאמור הצו נתון לתיקונים אחרונים וצפוי לעבור בוועדת חוק חוקה ומשפט. מינהל היהלומים צפוי לשמש רגולטור מטעם הרשות להלבנת הון לצורך תהליך הבדיקות הדרושות מתוקף החוק. מהלך זה כרוך בתוספת כוח אדם מקצועי שכפי הנראה ייעשה באמצעות מיקור חוץ, ובליווי ותמיכה של הרשות להלבנת הון.

 • צו הפיקוח על היהלומים:

  מינהל היהלומים פועל מתוקף צו הפיקוח שצפוי להתבטל, במקומו יחול חוק היהלומים, שנמצא בשלבי תיקונים והערות אחרונות.

 • ביקורת בחנויות:

   

  נציגת מינהל היהלומים מבצעת ביקורת בחנויות תכשיטים באזור ת"א, מתוקף חוק התקנים, תקן הזהב 299, מדי חודש.
  במהלך שנת 2013 בוצעו ביקורות ב-56 חנויות באזור ת"א והסביבה בלווית עובד מכון התקנים, שמייצג את הפן המקצועי של התקינה במסגרת הביקורת.

 

הסברה ונתונים סטטיסטיים

הסברה בארץ ובחו"ל לגבי ענפי היהלומים, אבני חן ותכשיטים:

אחת לרבעון, מפרסם המינהל נתונים על התפתחויות הסחר ביהלומים לגבי אותו רבעון ונתוני יצוא התכשיטים למדינות העולם, כמו גם המדינות המובילות ביצוא יהלומים מישראל.

אחת לשנה מפרסם המינהל נתונים שנתיים לגבי היקף היבוא והיקף היצוא של ענפי היהלומים והתכשיטים, וכן את רשימת 25 היהלומנים המובילים ביצוא, לאותה שנה.

 

סימנייה