דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

חזרה

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הינה הגוף הממשלתי האמון על הטיפול בכלל העסקים הקטנים והבינוניים בישראל ופועלת בכדי לקדם תכניות סיוע חדשות, אשר אמורות לשפר את מצבם של עסקים קיימים ויזמים חדשים

הסוכנות מפעילה מערך שלם של כלי סיוע בתחום הייעוץ והמימון לעסקים. הכלים מופעלים הן ישירות באמצעות מטה הסוכנות בירושלים והן באמצעות מוקדי השטח הפזורים ברחבי הארץ.

 

מוקדי השטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

מוקדי השטח מהווים את גופי השטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ומשמשים ככתובת מרכזית אחת לבעל העסק ו/או היזם, בה ניתן להיעזר בסל שירותים כולל העומד לרשות כל פונה.
בפנייה למוקדי השטח יכולים בעלי עסקים קטנים ובינוניים וכן יזמים להיעזר בקבלת שירותים מגוונים כגון: מיגע והכוונה, ייעוץ מקצועי וליווי של העסק, הכנת תכניות עסקיות, הפניה למקורות מימון, קורסים, ייעוץ עסקי, סדנאות וימי עיון וכן שירותי מידע.

 

השירותים העיקריים הניתנים על ידי מוקדי השטח של הסוכנות

ייעוץ - ניתן להיעזר ביועצים מקצועיים במגוון תחומים במטרה לשפר את תהליכי העבודה והניהול, לסייע למנהלים להחדיר שיטות ניהול חדשניות ולעודד את השימוש בטכנולוגיות מתקדמות: ייעוץ ראשוני לקראת קבלת החלטה על פתיחת עסק; ייעוץ עסקי והכנת תכנית עסקית; ייעוץ בתחום השיווק והמכירות; ייעוץ פיננסי; ייעוץ בתחום הארגוני; ייעוץ בנושא איכות הסביבה; ייעוץ בתחום התקינה ועוד. אופי ומשך הייעוץ מותאמים אישית לכל פונה בהתאם לצורכי העסק.

הדרכה - מוקדי השטח מציעים קורסים וסדנאות, מותאמים ספציפית לעסקים קטנים ובינוניים וליזמים. בין הנושאים הנלמדים: הקמת עסק וניהולו, שיווק, קורס ליצואנים קטנים ומתחילים, מחשוב ואינטרנט, סחר אלקטרוני, קורס לעידוד יזמות נשים, קורסים לעולים חדשים ועוד. כמו כן עומד לרשות הפונים מגוון של חוברות הדרכה מסוגים שונים: שיווק, דיני עבודה, הקמת מסגרות חינוך פרטיות לגיל הרך, מילונים עסקיים בשפות שונות, חוברות המרכזות טיפים חיוניים ושימושיים, מדריכים ליזם בתחומים שונים ועוד. בנוסף, פועלים באזורים רבים מועדונים עסקיים.

תכנית אפיקי מימון (הכנת תכניות עסקיות) – במטרה להטמיע את התכנון העסקי ככלי ניהולי לפיתוח עסקים, מוקדי השטח מסייעים ליזמים ולעסקים קיימים להכין תכנית עסקית אשר תשמש כתכנית פעולה של העסק לשנים הבאות. מטרה נוספת של התכנית הינה להקל על הגישה של ציבור בעלי העסקים למקורות מימון, על-ידי סבסוד תהליך הכנת בקשות האשראי.

מידע והכוונה - בנוסף לשימוש במאגרי מידע המצויים במוקדי השטח לטובת הפונים, מרוכז בהם מידע רב על כלים רלבנטיים אותם מפעילים גורמים אחרים לטובת יזמים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים: פרויקטים חדשים של משרד הכלכלה; שרותי מכון הייצוא; החממות הטכנולוגיות במשרד המדען הראשי של משרד הכלכלה; תכנית "תנופה"; מרכז ההשקעות של משרד הכלכלה; חממות התיירות של משרד התיירות; הקרן לעולה העצמאי של המשרד לקליטת עלייה; פיתוח תיירות חקלאית של משרד החקלאות ועוד. מוקדי השטח מכוונים את היזמים ובעלי העסקים לכלים אלו.

במהלך שנת 2013

 • ניתן ייעוץ מקצועי לכ-6,800 יזמים ולבעלי עסקים במגוון תחומים (ייעוץ ראשוני לקראת קבלת החלטה על פתיחת עסק, ייעוץ עסקי, פיננסי, שיווקי וכו').
 • בוצעו כ-270 קורסים וסדנאות.
 • בוצעו כ-1,600 אבחונים לעסקים ויזמים ובעקבותיהם הוכנו תכניות עסקיות בעלות במסגרת תכנית "אפיקי מימון".

במהלך דצמבר 2013 נבחרו הזוכים במכרז להקמת מערך חדש של מוקדי שטח, אשר ייקרא "מעוף". במסגרת המערך החדש, מוקדי השטח יהיו נותני שירות לסוכנות באופן בלעדי, ובהתאם, הסוכנות תנחה את פעילותם, תקבע סטנדרטים אחידים מבחינת תכנים, שירותים ומראה חיצוני למוקדים. העסקים והיזמים ייהנו מסל שירותים מורחב ומפריסה ארצית עפ"י קונספט של הגשת כלי הסיוע "עד העסק". המערך הארצי יפעל ב- 5 אשכולות על ידי 4 מפעילים. תקופת ההפעלה הראשונית תהיה ל- 3 שנים, עם שתי אופציה להארכה, לתקופה של שנתיים כל אחת.

 

תכנית יוזמים עסק - פרטי התכנית:

מטרה: סיוע ליזמים פוטנציאלים דורשי עבודה בהקמת עסק ויצירת מקומות תעסוקה נוספים באמצעות לימוד עקרונות תיאורטיים ומעשיים להקמת עסק וניהולו האפקטיבי.

קהל יעד: דורשי עבודה ואוכלוסיות ייחודיות (כפי שמוגדרים בסוכנות).

תנאי זכאות: דורשי עבודה המוכרים ע"י לשכת התעסוקה. המועמדים מופנים לסניפי מוקדי השטח ומקבלים ייעוץ ראשוני לגבי תכנית זו.

פרטי ההטבה: למועמדים שנמצאו מתאימים ליזמות מוצע מסלול הכשרה ייחודי ומקיף של כחצי שנה, הכולל:

 • קורס מתוגבר ליזמות עסקית (בהיקף של כ- 56 שעות אקדמאיות(
 • תכנית לגיבוש הרעיון העסקי ו/או בקשות למימון. יעוץ עסקי.
 • אימון עסקי אישי )קואוצ'ינג).
 • מלגות להשתלמויות מקצועיות.

בשנת 2013 נפתחו כ 436- קבוצות יוזמים עסק.

 

הקרן לעידוד השיווק לחו"ל

מטרה: סיוע לקידום השיווק לחו"ל עבור מוצרים קיימים לשווקים חדשים ו/או מוצרים חדשים לשווקים קיימים ו/או חדשים.

קהל יעד: בתי עסק אשר משווקים או מתכוונים לשווק לשוק העולמי מוצרים תעשייתיים בתחומים כדלקמן: מוצרי תעשייה, שירותים מקצועיים, תוכנה, עבודות קבלנות משנה בתחום התעשייה והסרטים.

מסלולי הקרן: יצואן בודד - תמיכה לשנה אחת עם אופציה לשנתיים. מאגדים - תמיכה לשנה אחת עם אופציה לשלוש. מאגדי תשתית )תערוכות קבע) - תמיכה לשנה אחת עם אופציה לשלוש, אפשרות להצטרפות של חברות נוספות במהלך הפעילות.

תנאי זכאות:

 • מחזור המכירות הכולל של העסק אינו עולה על 100 מיליון ₪ בשנה הקלנדרית הראשונה שלאחר מועד תחילת פעילות המאגד/העסק. אפשרות השתתפות של בית עסק במאגד, שמחזור המכירות שלו עולה על 100 מיליון ש"ח ובלבד שחלקו היחסי לא יעלה על 25% מהוצאות חברי המאגד )למעט מאגד בענף הקלינטק).
 • במסלול מאגדים, כל מאגד יכלול לפחות 5 בתי עסק בענף הרלוונטי ובענף הקלינטק לפחות 2 בתי עסק.

פירוט ההטבות: התכנית תאפשר קבלת מימון לפעילות שיווק לחו"ל לרבות אחזקת משרדים בחו"ל, פרסום, איסוף מידע, השתתפות בתערוכות וכנסים, נסיעות שיווק לחו"ל לפעילות שיווקית, ביטוח סיכוני סחר חוץ, הוצאות תקינה, פטנטים וייעוץ משפטי הקשור לפיתוח השיווק לחו"ל. כמו גם הוצאות ייחודיות לסרטים והוצאות ייחודיות לתצוגת קבע/מרכז הדגמה.

המענק ניתן בשיעור 50% מהוצאות השיווק המוכרות ועד 2,000,000 ₪, כאשר היצואן הקטן, יצואן שטרם התחיל לייצא או שייצא עד וכולל סכום של 7 מיליון ₪, בשנה הקלנדרית שהסתיימה לפני הגשת הבקשה לקרן יהיה פטור מתשלום תמלוגים.

היצואן הבינוני, יצואן שייצא בין 7 ל 40- מיליון ₪, בשנה הקלנדרית שהסתיימה לפני הגשת הבקשה לקרן יתחייב לשלם לקרן תמלוגים בשיעור 3% לשנה מתוספת המכירות בשוק העולמי ועד לתקרה של 100% בתוספת ריבית והצמדה.
תקופת ההטבות - עד 3 שנים עם תנאי מעבר משנה לשנה.

הערות מיוחדות: עדיפות בקבלת הבקשה להשתתפות בתכנית תינתן ל:

 • יצואנים הפעילים בקרן משנת התכנית השנייה שלהם והלאה ובהתאם לכתוב בהוראה
 • יצואנים לתחומי פעילות להם ניתנה עדיפות ע"י המשרד.
 • יצואנים שחברים בהם עסקים מהפריפריה.
 • יצואנים לתכניות שיווק המיועדות לשווקים שהוגדרו ע"י הוועדה כשווקי יעד, ככל שהוגדרו.
 • עדיפות לתכנית שיווק אשר הוועדה השתכנעה כי הינה חדשנית ביחס לפעילות העסק בעבר ולשוק הרלוונטי.
 • עדיפות לעסקים המעסיקים אוכלוסיות מיוחדות כהגדרתן במשרד הכלכלה.

התקציב בשנת 2013 הסתכם בכ-25 מליון ₪, כאשר סכום דומה הושקע על ידי היצואנים. הסיוע ניתן ל11- מאגדים, הכוללים כ- 82 יצואנים ול32- יצואנים בודדים.

 

קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה - פרטי התכנית:

מטרה: קבלת הלוואה בערבות המדינה בשני ערוצי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים: הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים בצמיחה אשר סובלים מקשיי תזרים, והלוואות סיוע להקמת עסקים קטנים חדשים או להרחבת עסקים קיימים.

קהל יעד: עסקים קטנים ובינוניים אשר על פי בדיקת הגופים המתאמים מטעם המדינה )חברת BDI וחברת "תבור") ישנה הצדקה כלכלית להמשך קיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי ויש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

תנאי זכאות:

 • מחזור שנתי: עד 100 מיליון ₪.
 • לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף.
 • קבלת אישור לאחר עריכת בדיקה כלכלית של הגוף המתאם, הבנק וועדת האשראי.

תנאי הקרן:

 • תקופת ההלוואה: עד חמש שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן )"גרייס").
 • ביטחונות: 10% לעסק בהקמה ו 25%- לעסקים וותיקים.
 • ערבות: הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 70% או 85% מגובה ההלוואה. בנוסף נדרשת ערבות אישית של הבעלים.
 • ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים הבאים: אוצר החייל, מרכנתיל, פועלים, מזרחי.
 • ריבית: ההלוואה היא בריבית שוק.

מסלולים:

 • הלוואות עד 100,000 ש"ח: מסלול מקוצר מבחינת זמני טיפול: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 3 מיליון ₪.
 • הלוואות עד 500,000 ₪: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪.
 • הלוואות עד 8% מסך המחזור העסקי: עסקים עם מחזור שנתי בין 6.25 מיליון ₪ ל-100 מיליון ₪.

הגשת הבקשה לקבלת הלוואה:

לצורך תחילת תהליך קבלת ההלוואה מהקרן יש צורך למלא שאלון הנמצא באתר החברות: 
Bdi-Coface - http://www.bdi.co.il/smallb/main.aspx
או תבור כלכלה ופיננסים בע"מ
http://www.tavor.biz/small_medium_business_fund.asp

בשנת 2013 אושרו כ-4,000 הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בסך כולל של כ-1.9 מיליארד ₪.

 

תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב - הוראת מנכ"ל 4.19

מטרה: עידוד השימוש בעיצוב תעשייתי בקרב התעשייה הישראלית המסורתית או התעשייה המסורתית מעורבת, בפיתוח מוצרים חדשים, שדרוג מוצרים קיימים ופיתוח אריזות חדשות, אשר העיצוב בהם מהווה חלק מהותי, ובכך להגביר את כושר התחרותיות.

קהל היעד: גורמים עסקיים המעסיקים עד 100 עובדים ועיקר עיסוקם בתעשייה המסורתית והמסורתית-מעורבת.

גובה התמיכה: המשרד משתתף בשיעור של 60% מהוצאות מוכרות ולא יותר מ- 200,000 ₪ עבור הוצאות פיתוח של מוצר עד לשלב של גמר אב טיפוס.

בשנת 2013 לא הופעלה התכנית מפאת מגבלת התקציב.

 

תפעול וקידום עיצוב בתעשייה - הוראת מנכ"ל 4.16

מטרה: הטמעת נושא העיצוב התעשייתי בקרב התעשייה הישראלית באמצעות תכניות סיוע שונות על מנת להגביר את כושר התחרות של התעשייה המקומית מול יצרנים מחו"ל, ופיתוח מוצרים חדשניים ואיכותיים.

קהל יעד: חברות תעשייה ישראליות, מעצבים תעשייתיים וגופים התומכים בעיצוב תעשייתי.

תכניות הסיוע:

א. פרס עתיר - עיצוב תעשייתי ישראלי - תחרות שנתית לעיצוב מוצרים

בתחרות 3 מסלולים:

 • מסלול עוצב ויוצר בישראל - תנאי הסף להשתתפות:

 1. מעצב ישראלי, עובד בישראל ומעסיק עד 100 עובדים ומחזור השנתי, ששנה שקדמה לבקשה, אינו עולה על 100 מיליון ₪.
 2. המוצר עוצב עבור עוסק אשר הינו עוסק מורשה או עסק פטור כמשמעותם בחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1976 , פועל בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר פעילות הייצור שלו מבוצעת בישראל.
 3. המוצר יוצר לראשונה עד 3 שנים שקדמו להגשת הבקשה.
 4. המוצר מיוצר ומוצע למכירה.
 • מסלול עיצוב תעשייתי ישראלי - תנאי הסף להשתתפות:

 1. המעצב ישראלי, עובד בישראל ומעסיק עד 100 עובדים ומחזור השנתי, בשנה שקדמה לבקשה, אינו עולה על 100 מיליון ₪.
 2. העסק המעצב הינו עוסק מורשה או עוסק פטור כמשמעותם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1976, פועל בהתאם לדיני מדינת ישראל והשירותים ניתנים על ידו בישראל.
 3. המוצר יוצר לראשונה עד 3 שנים שקדמו להגשת הבקשה.
 4. המוצר מיוצר ומוצע למכירה.
 • מסלול עיצוב ירוק / מקיים - תנאי הסף להשתתפות:
 1. המעצב ישראלי, עובד בישראל ומעסקי עד 100 עובדים ומחזור השנתי, בשנה שקדמה לבקשה, אינו עולה על 100 מיליון ₪.
 2. העסק התאגד כדין בישראל, פועל בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר פעילות הייצור שלו מבוצעת בישראל.
 3. המוצר יוצר לראשונה עד 4 שנים שקדמו להגשת הבקשה.
 4. המוצר מיוצר ומוצע למכירה.

הפרסים - במסלולים א' ו- ב', מחולקים בקטגוריות: בית ופנאי; ציוד מקצועי ומוצרים אלקטרוניים; ריהוט ותאורה; רפואה, בריאות ומדע.
גובה סכומי הפרסים בכל קטגוריה בכל שנה יקבע על ידי הסוכנות בהתאם למצב התקציבי הקיים. בשנת 2013 לא התקיימה התחרות מפאת מגבלת התקציב.

 

ב. השתתפות במימון תערוכות עיצוב בארץ

מטרת התכנית הינה קידום המודעות לעיצוב התעשייתי בקרב העסקים הקטנים והבינוניים באמצעות הפעילויות הבאות:

 • מסלול תערוכה מרכזית, בהיקף של לפחות 100 מוצרים מעוצבים מתחומים שונים. לצד התערוכה יערכו כנס/ים ו/או הפקת פרסום ענפי.
 • גובה התמיכה: הסוכנות תשתתף בשיעור של 50% מההוצאות המוכרות בהקמת תערוכה, הפקת קטלוג והפקת כנס עד למענק של 500,000 ₪.
 • מסלול הקמת ביתנים לעיצוב הצמודים לתערוכה תעשייתית קיימת. גובה התמיכה: הסוכנות תשתתף בשיעור של עד 75% מההוצאות המוכרות ועד לתמיכה של 100,000 ₪.

פעילות בתחום המחקר, המדיניות והקשרים הבין לאומיים

במסגרת פעילות המחקר אוספת הסוכנות נתונים על מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, מבצעת מחקרים וסקרים על עסקים ומבצעת פעילות הערכה על הפעילויות השונות של הסוכנות במטרה לבחון את נחיצותן ולשפרן. במסגרת עיצוב המדיניות, מכינה הסוכנות ניירות עמדה ומדיניות בנושאים הקשורים לעסקים קטנים ובינוניים, מגדירה את המדיניות שלה ומעורבת בעיצוב המדיניות של משרד הכלכלה בנושאים הקשורים לעסקים הקטנים והבינוניים. במסגרת הקשרים הבין לאומיים, נמצאת הסוכנות בקשרי עבודה עם ארגונים בין לאומיים כגון האיחוד האירופי וה-OECD ומבצעת ביחד אתם פעילות השוואתית על מצב העסקים הקטנים והבינוניים בין ישראל ומדינות אחרות בעולם. כמו כן, הסוכנות מעורבת בהסכמי שיתוף פעולה הקשורים למגזר העסקים הקטנים והבינוניים בין ישראל למדינות אחרות.

בשנת 2013 היחידה עסקה בנושאים הבאים:

 • מעקב שוטף אחר מצבם של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל והכנת שלושה דוחות עם תמונת מצב על קשיים וחסמים של מגזר העסקים.
 • ביצוע שני סקרי עסקים.
 • פרסום נתונים פומביים רשמיים על מצב העסקים הקטנים והבינוניים בחוברת ובאתר האינטרנט של הסוכנות.
 • ניהול חמישה מחקרים במוסדות מחקר מקומיים והכנת נתונים לשתי סקירות בינלאומיות )מימון והשתתפות בשווקים גלובליים).
 • ביצוע שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון )מרכז עירא( למחקר על יזמים ויזמות בישראל בהשוואה בין לאומית.
 • פיתוח מדריך מתודולוגי להערכת תכניות סיוע ממשלתיות לעסקים ותכניות להערכת הפעילות של הסוכנות בשיתוף עם ארגון ה-OECD ועם האיחוד האירופי.
 • ניהול הקשר שוטף עם גורמים בינלאומיים המטפלים בקידום מגזר העסקים כגון ארגון ה-OECD והאיחוד האירופי וסיכום על פעילויות משותפות עם מומחים של ארגונים אלו להערכת נושאים שונים בתחום העסקים הקטנים בישראל ולביצוע השוואת בין לאומיות בין ישראל לבין מדינות מובילות בעולם.
 • עבודה משותפת עם האיחוד האירופי להערכת המדיניות למגזר העסקים הקטנים והבינוניים לפי עקרונות חוק העסקים הקטנים של האיחוד האירופי.
 • היערכות משותפת עם ה- OECD לקראת ביצוע הערכה מקיפה של מומחי הארגון את סקטור העסקים הקטנים והבינוניים והמדיניות בישראל, שתתבצע בשנים 2014-5 .

פעילות בתחום החקיקה והרגולציה

מטרת המחלקה לייצר סביבה עסקית-רגולטורית מעודדת צמיחה, עם רגולציה מותאמת וביורוקרטיה יעילה.
המחלקה עוסקת בניטור של חקיקה ורגולציה שיש לה השפעה על מגזר עסקים קטנים ובינוניים, מתן חוות דעת להצעות חקיקה, להחלטות ממשלה ולתוצרי מדיניות אחרים. חוות הדעת מתייחסת להשפעות המדיניות על עסקים קטנים ובינוניים, וכן ממליצה על חלופות המתאימות ליכולותיהם של עסקים קטנים ובינוניים.
עבודת המחלקה כוללת הפקה של ניירות עמדה, השתתפות בוועדות הכנסת, השתתפות בוועדות בינמשרדיות, וכן מפגשים עם גופים רגולטוריים בממשלה.

במהלך שנת 2013

 • הסוכנות העבירה חוות דעת ל45- הצעות חוק שעלו לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה.
 • השתתפה ב30- דיונים בוועדות הכנסת.
 • פנתה ל5- משרדים בבקשה לבחינה חוזרת של תנאי סף למכרזים.
 • השתתפה ב5- ועדות בינמשרדיות שהתכנסו באופן תקופתי.

מידע נוסף ופרטי התקשרות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בכתובת: http://sba.economy.gov.il

 

סימנייה