דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

חזרה

רשות לשיתוף פעולה תעשייתי

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ"ת) שבמשרד הכלכלה מופקדת על אכיפת תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי) התשס"ז-2007, וכן על ניהול רכש הגומלין במדינת ישראל

בהתאם לכך פועלת רשפ"ת ליישום וקיום הוראות התקנות הנ"ל על ידי גורמי הרכש הממשלתיים והציבוריים, כמו גם לייזום, מעקב, בקרה ותאום פעילויות של חברות זרות הנובעות מהתחייבויותיהן לשיתוף פעולה תעשייתי בישראל.

 

מעמד סטטוטורי

התקנות מחייבות את גורמי הרכש לדרוש מחברות זרות שזכו במכרזים ממשלתיים וציבוריים לבצע שיתוף פעולה תעשייתי בארץ בהיקף של 35% לפחות מערך העסקה (או 20% מחברות במדינות החתומות על הסכם ה-GPA דרישה זו מעוגנת בתקנות והחוקים הבאים:

 • חוק חובת המכרזים התשנ"ב,1992.
 • תקנות חובת המכרזים (שיתוף פעולה תעשייתי(, התשס"ז 2007-
 • תקנות העיריות (חובת שיתוף פעולה תעשייתי(, תש"ע 2010-
 • GPA- הסכם הרכישות הממשלתיות במסגרת ארגון הסחר העולמי (.(WTO

גופי הרכש העיקריים הכפופים לתקנות הם משרדי הממשלה והחברות הממשלתיות, מינהל הרכש הממשלתי, הנמלים, רכבת ישראל, חברת החשמל, החברות הביטחוניות, קופות החולים, העיריות והתאגידים העירוניים.

התקנות מחייבות את הגופים הרוכשים לדווח לרשפ"ת בתחילת כל שנה על ההתקשרויות בהיקפים של מעל 5 מיליון דולר הצפויות לשנה הקרובה, וכן לדווח 60 יום לפני ביצוע כל התקשרות כזו.

תפקידה של הרשפ"ת הוא מינוף ההוצאה הממשלתית ליצירת הזדמנויות עסקיות ותעסוקתיות, להבאת טכנולוגיות חדישות מחו"ל, להגברת השקעות זרות במחקר ופיתוח, להגברת היצוא ולפתיחת שווקים חדשים. כמו כן, פועלת רשפ"ת באמצעות הכלים שבידיה לחיזוק תעשיות ועסקים בפריפריה ובאזורי עדיפות לאומית ול"פתיחת דלתות" לתעשיות בינוניות וקטנות.

שיתוף פעולה תעשייתי של החברות הזרות מבוצע בישראל באופנים שונים ובהם: קניית מוצרים ושירותים כחול-לבן, קבלנות משנה, מימון פעילויות מו"פ, העברת ידע, השקעות וכן סיוע שיווקי ליצואן הישראלי בחו"ל.

הרשפ"ת קשורה בהסכמי שיתוף פעולה תעשייתי עם כ-200 חברות ותאגידים זרים, מהמובילים בעולם, בתחומי הביטחון, תעופה, אנרגיה ואקולוגיה, חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, ציוד רפואי, רכב, תחבורה ועוד. לרשפ"ת קשר ישיר למקבלי ההחלטות ואנשי הרכש באותן החברות והתאגידים.

רשימת החברות והתאגידים המלאה נמצאת באתר האינטרנט של הרשפ"ת שכתובתו http://www.ica.gov.il

 

היקף שיתוף הפעולה התעשייתי של החברות הזרות שבוצע בישראל הסתכם בשנת 2012 בסכום של 2.7 מיליארד דולר. רובו הגדול של סכום זה הוא תוצאה של פעילות יצוא ישיר לחברות זרות עמן קשורה רשפ"ת בהסכמי שיתוף פעולה תעשייתי.

משנת 2007 ועד שנת 2011 הסתכם רכש הגומלין של חברות זרות בישראל, מעל 12 מיליארד דולר ממנו נהנו בכל שנה כ500- מפעלים ישראלים. למעלה מ-30% מהחברות המחוייבות ממשיכות לפעול בארץ גם לאחר תום מימוש מחוייבותן.

התוצאות העסקיות של שנת 2013 יימסרו ברבעון השני של שנת 2014. יוזמת קיום קשרים בלתי אמצעיים בין התעשיות הזרות והישראליות, יוצרת מפגשים אישיים בין גורמים אלה, מרכזת מהחברות הזרות הצעות ובקשות לשיתוף פעולה תעשייתי ומפיצה אותן בקרב התעשייה המקומית הרלוונטית, מקשרת מפעלים ישראלים עם אנשי הקשר בחברות הזרות ומקיימת מעקב ובקרה אחר ביצועי החברות הזרות בארץ.

 

שיתוף פעולה תעשייתי של חברות מחויבות עם התעשייה הישראלית

שיתוף הפעולה התעשייתי של החברות הזרות עם המפעלים הישראלים, מבוצע על ידן על בסיס תחרותי במחיר, עמידה באיכות, מועדי אספקה ודרישות לקוח ככל שהדבר נוגע לתקנים, הסמכות וזמינות שרות.

להלן תמצית ההנחיות למפעל הישראלי, לבחינת תאימותו להיות חלק מקבוצת המפעלים הנהנים מערוץ שיתוף הפעולה התעשייתי עם חברות זרות:

 • יכולת ייצור בכמויות מסחריות תוך עמידה בלו"ז ובאיכות הנדרשת ובמחירים תחרותיים
 • יכולת ייצוא מוכחת
 • יכולת תקשור באנגלית בכתב ובעל-פה
 • קיום מערך שירות ואחזקה ללקוח (במקרים הרלבנטיים(
 • קיום אישורי איכות והסמכות רלוונטיות (כגון לתעשיית הרכב, חשמל אלקטרוניקה וכד'(
 • יצרנים מאושרים של משרד הביטחון לייצור ציוד בטחוני העומדים בתנאי הפיקוח על היצוא הבטחוני
 • קיום פרסום נאות בקטלוג מקצועי/ענפי ובמדיה אלקטרונית

 

מדריכי התעשייה הישראלית של הרשפ"ת

על מנת להגביר את הפוטנציאל לשיתוף פעולה תעשייתי ולהרחיב את מעגל המפעלים הישראלים הנחשפים לחברות המחויבות, מנהלת הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי מדריכים של התעשיות

הישראליות המפורסמות באתר האינטרנט שלה ומהווה את הבסיס לקטלוגים ומדריכי התעשייה שהרשפ"ת מפיקה ומפיצה בתערוכות ובפורומים תעשייתיים ועסקיים שונים בארץ ובחו"ל.

לפרטים והצטרפות למדריך התעשייה, אנא צור עמנו קשר 
vered.cohen@economy.gov.il

 

מבנה הרשפ"ת

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי מחולקת לתחומי פעילות (דסקים): אזרחי, בטחוני, מידע ותכנון, מעקב ובקרה.
כמו כן, יש לרשפ"ת נציגות בניו-יורק והיא נעזרת בנספחים המסחריים של ישראל בארצות השונות.
לצד הרשפ"ת פועלת מועצה מייעצת, הממונה על ידי שר הכלכלה, שתפקידה לייעץ לרשפ"ת לפי בקשתה בנושאים הנוגעים למדיניות, גיבוש יעדים ומטרות בתחומי פעולתה של הרשות.

שירותי הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי ניתנים לתעשייה ללא תשלום, פרטים נוספים ניתן לקבל באתר האינטרנט של הרשפ"ת www.ica.gov.il

 

סימנייה